Orientering om dåpen
Mange følelser fyller den som står med et nyfødt barn i armene: undring og glede, ansvar og forventning. Men vi føler også usikkerheten i møte med en fremtid vi ikke kjenner.
Barnet forandrer hverdagen for foreldrene. Det er stadig nye, viktige spørsmål å ta stilling til. Ett av dem er dette: Skal vi la barnet døpes?
Her ønsker vi å gi hjelp med å avklare dette spørsmålet.

Hva skjer i dåpen?
Fra en side sett skjer det ikke så mye i selve dåpshandlingen: tre håndfuller vann over barnets hode og noen høytidelige og vakre ord.
Men i denne enkle handlingen ligger Guds store gave gjemt. Gud bruker dåpen til å ta et menneske inn i fellesskapet med seg. Derfor er dåpen et uttrykk for Guds omsorg og kjærlighet.
Under dåpshandlingen sies det på denne måten: "Ved dåpen vil Gud gi barnet del i sin frelse og ta det inn i sin kristne kirke."
Der gjør Gud noe: han tar oss inn i en ny virkelighet - Guds rike. Jesus gav helt klart barna en plass i dette riket: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til," sa han en gang.

Hvordan kan vi følge opp dåpen?
Dåpen er begynnelsen til et liv i tro på Jesus. Skal denne begynnelsen få en fortsettelse, må troen få mulighet til vekst og modning etter hvert som barnet vokser opp. En fortsettelse av dåpen er det når barnet etter hvert får lære Gud å kjenne, og ikke minst når barnet får oppleve gleden og tryggheten ved å be til Gud.
Det er med tanke på denne fortsettelsen at de som bærer barnet til dåp, blir spurt om de vil at barnet skal oppdras i kristen tro. Mange er nok usikre på denne delen av oppdrageroppgaven: greier vi dette?
Da er det viktig å vite at spørsmålet til foreldrene og fadderne ikke er et spørsmål om hva de evner, men om hva de ønsker. De er heller ikke alene om oppgaven.
Menigheten bærer sammen med dem ansvaret for å gi troen vekstmuligheter. Menigheten vil gjerne gi støtte og hjelp til foreldrene, gjennom forskjellige tilbud:
Familiegudstjenester, søndagsskole, barneklubb, kortilbud og speiderarbeid.

Faddere.
Ved dåpshandlingen skal det være minst to faddere foruten foreldrene. Helst bør det ikke være flere enn fem faddere.
Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt. De skal også være med å be for barnet og gi hjelp til at barnets tro på Jesus kan leve og utvikle seg. Det er en rikdom for et barn å ha faddere som ber for det og viser det omsorg.
Fadderne må være over 15 år og skal normalt tilhøre Den norske kirke.

Melding om dåp
På hver enkelt menighet sin side vil du finne innmeldingsskjema for dåp. I dette skjemaet vil du finne aktuelle søndager for dåp, og du kan fylle ut alle opplysningene menighetskontoret har behov for i forbindelse med dåpen. 
Når dåpsskjema er utfylt og levert til menighetskontoret, vil dere bli kontaktet for å finne passende tid for dåpssamtale.

Dåpens glede

Fylt av glede
en dåpssalme av Svein Ellingsen

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder,
venter på de små og tar imot oss.

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åpent liv i tro og tillit.

Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner.

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!


Den som står med et nyfødt barn i armene, kan kjenne seg maktesløs fordi en ikke vet hva fremtiden vil bringe. Men midt inn i denne uvissheten møter Jesus oss i dåpen med et sikkert løfte: "Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Velkommen til kirke, og velkommen til dåp! 

Snarveier