Gravminner

På et gravsted kan det plasseres et gravminne. Som en hovedregel er det kun tillatt med et gravminne pr. gravsted. Den som står som ansvarlig fester for gravstedet er eier av gravminnet og er ansvarlig for at gravminnet er i orden og at det er sikret etter reglene. Gravminnet plasseres etter graverens anvisning og normalt i bakkant av graven, midt på gravstedet.

Gravminne må ikke settes opp uten godkjenning fra kirkevergen. Leverandører av gravminner kjenner reglene og har rutiner for å sende inn søknad om godkjenning. Dersom en selv ordner gravminne må en ta kontakt med kirkevergekontoret for å få søknadsskjema.

Gravminner kan være i ulike materialer. Kravet er at det anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger som det utsettes for ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården. Dette gjelder også pynt av type fygler, lykter o.s.v som monteres på gravminnet.

Et gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm , bredere enn 85 cm og tykkere 60 cm. Volum ikke mer enn 0,2 m3 og vekten ikke mer enn 300 kg.
På gravsteder midre enn 2,4 x 1,2 m (dvs urnegravsteder og noen barnegraver) er de tilsvarende mål: ikke høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm, tykkere enn 60 cm. Volumet mindre enn 0,1 m3 og tyngden ikke over 150 kg.

For enkelte felt på noen av kirkegårdene gjelder spesielle bestemmelser. Ta kontakt med kirkegårdsbetjeningen eller kirkevergekontoret for nærmere opplysninger.

Stående gravminner i stein skal festes til fundamentet i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Dette for å hindre ulykker som følge av velting av gravminnet

Blomsterbed

Foran gravminnet er det anledning til å anlegge et blomsterbed. Blomsterbedet kan være like bredt som gravminnet, eller i alle tilfeller inntil 60 cm bredt. Blomsterbedet må ikke strekke seg lenger frem enn 60 cm målt fra bakkant av gravminnet. Utenfor blomsterbedet må det ikke plantes hverken blomster eller busker. Dette gjelder også ved siden av og bak gravminnet. Innramming av blomsterbedet med stein eller annet er ikke tillatt. Blomsterkasse som er negravd i bakkenivå er tillatt. Blomsterbedet kan erstattes med en heldekkende plate av stein. En kan også så gress helt inn til støtten i stedenfor blomsterbed. Dersom en ønsker å plante busker, må dette gjøres innenfor blomsterbedet. Busker ved siden av støtta er ikke lov. Størrelsen på beplantning skal normalt ikke strekke seg høyere gravminnet, eller inntil 1 meter. Ved planting av busker må en derfor passe på å klippe når størrelsen blir for stor, eller evt. bytte ut. Kirkegårdsbetjeningen er behjelpelig med å fjerne busker som er blitt for store eller som står utenfor blomsterbedet.

Det kan synes som om reglene er strenge og firkantede. Årsaken til at vi har slike bestemmelser er hensynet til helheten på kirkegården. Beplantning utenfor plantefeltet gjør det vanskelig å vedlikeholde kirkegården med de ressurser vi har. Busker som blir for store virker skjemmende for andre i nærheten. Innramming av bedet med stein eller annet kan lett medføre skader på utstyr som brukes til vedlikehold (gressklippere). Vi har et ønske om at kirkegården skal se vakker ut. For å få til dette må det da være noen begrensninger på den enkeltes utfoldelsesmulighet.
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad