Gravstell

Kirkelig fellesråd påtar seg stell av graven mot betaling.
Vanlig sommerstell starter med klargjøring om våren med gjødsling og jordforbedring hvis nødvendig. I begynnelsen av juni plantes sommerblomster. Hvilke blomster som benyttes varierer fra sted til sted og fra år til år. Prisene gjelder for blomsterbed av normal størrelse, opp til ca 70 cm. For større blomsterbed er det egne priser. Det er normalt ikke anledning til å spesifisere hvilke blomster en ønsker på sitt gravsted. Gjennom sommeren blir det vannet og luket og plukket visne blomster etter behov. Etter sesongen blir det ryddet i bedet og lagt på granbar til allehelgenssøndag, som er den første søndagen i november.
I tillegg er det mulig å bestille lyng om høsten, krans til jul og liljer til påske.

Priser på gravstell sesongen 2017 (inkl mva):

Stell med sommerblomster, standard  1280,-
1 potte med liljer til påske   100,-
1 potte med lyng om høsten   100,-
1 Krans til jul   200,-
Sum alt inkludert 1680,- 
   
Oppretting av gravminne   600,-
Nedgraving av plantekasse 600,-
Plantekasse inkl nedgraving og jord 1375,-

 
For bestilling av stell, ta kontakt med kirkevergekontoret, tlf 69 95 98 00 eller mail: kirkevergen@fredrikstad.kommune.no.
 

Gravlegat/gravstellfond

Det er anledning til å opprette et gravlegat. Da innbetales et beløp, så stelles graven så lenge det er penger igjen. Årlige renter tilføres legatet. Utgifter til stell belastes legatet. For administrasjon beregnes et årlig gebyr på kr. 150,-. Dette belastes legatet. Når pengene tar slutt vil en få anledning til å styrke legatet dersom det er ønskelig.

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad