Konfirmasjon i Fredrikstad
Konfirmasjonstiden er en spennende tid i kirken. Ikke bare skal du forberede deg til en stor dag, konfirmasjonsdagen, du skal også møte mange nye mennesker, få nye opplevelser og tilbringe mye tid i kirken.
I de fleste av våre menigheter er konfirmasjonstiden fra september til mars-april.

Selve opplegget er ulikt fra menighet til menighet. Ofte er det en samling hver annen/tredje uke med undervisning, samtale, visning av film, klubbkvelder m.m. I tillegg er konfirmantene med på noen gudstjenester og andre samlinger i løpet av året. Tanken er at konfirmantene skal bli bedre kjent med kristen tro og tradisjon, lære kirken sin å kjenne, og ikke minst ha det moro og meningsfullt sammen. Konfirmasjonstiden skal være en fin tid for deg som konfirmant!

Tema/samtalegudstjeneste. Denne gudstjenesten kan være forskjellig lagt opp fra de ulike menighetene. I de fleste menigheter er dette en gudstjeneste hvor konfirmantene i stor grad er delaktige, gjennom lesning, bønn, sang, dans, drama, lystenning, osv. Tidligere tiders pugg av spørsmål og svar er heldigvis borte!

Konfirmasjonsdagen er høydepunktet. Kirken er pyntet til fest, mange skal ha fine selskaper etter gudstjenesten, og konfirmanten er hovedpersonen. Konfirmasjonsdagen markerer at man nå er midt i ungdomsalderen, på vei til å bli voksen. Dette er en høytidsgudstjeneste både for ungdommene, for foreldrene og for kirken. Hver enkelt konfirmant blir bedt for og velsignet av Gud for livet som ligger foran.

Praktisk
Dersom du vil være konfirmant i Den norske Kirke i Fredrikstad må du følge med i avisene, på skolen o.l. for informasjon om konfirmantinnskriving.
Kateketen/kapellanen har hovedansvaret for konfirmasjonstiden i menigheten, og kan treffes på menighetskontoret i den menigheten du tilhører.

Mange som kommer til oss for konfirmansjon er døpt som barn, men du behøver ikke være det for å følge konfirmantundervisningen. De som ikke er døpt må bli døpt hvis de skal være med på selve konfirmasjonshandlingen i kirken. 

For mer info om konfirmasjonen og hva det innebærer, se Den Norske Kirkes offisielle sider her
Snarveier
Gå direkte til info om konfirmasjon i ønsket menighet

Borge

Domkirken

Gamle Glemmen

Glemmen

Kråkerøy

Onsøy og Gressvik

Rolvsøy

Torsnes

Østre Fredrikstad