Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Kirken i Fredrikstad med i Dialogforum Østfold
Kirken i Fredrikstad med i Dialogforum Østfold

Dialog og samhandling mellom kristne og muslimer bidrar til et inkluderende Fredrikstadsamfunn.

Fredrikstad kirkelige fellesråd vedtok 26. oktober å bli med i Dialogforum Østfold.

Dialogforum Østfold er en stiftelse som eies av flere kirker og moskeer, og støttes av blant annet Borg bispedømme og Kulturdepartementet. Målet er at Dialogforum Østfold skal være et ressurs og kompetansesenter for avdelinger av dialogfora i hele Østfold.  Dialogforum Østfold driver et bredt dialogarbeid med flere ulike grupper, aktiviteter og tiltak med målet å forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold. De arbeider for økt kunnskap om og forståelse for tro- og livssyn med spesiell fokus på relasjonen mellom religionene kristendom, islam og det norske samfunn.

Fredrikstad kommune sammen med Dialogforum Østfold har tatt initiativ til å utvide Dialogforum Østfolds arbeid med målet å starte et lokalt religionsmøte i Fredrikstad, bestående av representanter fra ulike kristne og muslimske organisasjoner og menigheter. Fredrikstad kirkelige fellesråd har vedtatt å engasjere seg i dialogarbeid ved å bli medlem av Dialogforum Østfold og ved å oppmuntre og engasjere medarbeidere i dette viktige formålet.

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt sier: «Som lokalsamfunnets største aktør på religion og som grunnlovsfestet folkekirke, påligger det Den norske kirke et særlig ansvar for å legge til rette for kommunikasjon og samhandling med andre religioner. Denne forventningen til Den norske kirke bekreftes også av kommunale og statlige aktører. Det er uhyre viktig at vi som kirke er oss dette ansvaret bevisst, gitt trusselen fra både fremmedfrykt og radikalisering som vi dessverre merker også i våre lokalsamfunn. Dette gjelder i møte med både buddhisme, hinduisme og jødedom – men særlig islam, som står sterkt i vår region.» 

Møteprotokoll fra fellesrådet 26. oktober 2016.