Anbefalte og nyttige linker
Bibelen http://www.bibelen.no
Den norske kirke sentralt http://www.kirken.no/
Den norske Israelsmisjon
http://www.israelsmisjonen.no 
Den norske kirkes Kateketforening  http://www.kateket.no
Den norske kirkes Presteforening  http://www.prestefor.no 
Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet http://www.sjomannsmisjonen.no
Det Norske Bibelselskap http://www.bibelselskapet.no
Det norske diakonforbund http://www.diakonforbundet.no
Det Norske Misjonsselskap http://www.nms.no
Døvekirken http://www.kirken.no/dovekirken
Egedeinstituttet http://www.kirken.no/egede
Institutt for Kristen Oppseding http://www.iko.no
Kirkeansatte http://www.kirkeansatte.no
Kirkedatabasen (kirkestatistikk)  http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
http://www.ka.no
Kirkens Familievern
http://www.kirkensfamilievern.no 
Kirkens Nødhjelp  http://www.nca.no 
Kirkens SOS  http://www.kirkens-sos.no 
Kirkens U-landsinformasjon  http://www.kui.no 
Kristen idrettskontakt  http://www.krik.no/asp/index3.asp 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)  http://www.kia-inter.no/ 
Kristent nettverk for miljø og rettferd  http://www.kirken.no/miljo 
Kultur- og kirkedepartementet   http://www.dep.no/kkd/norsk 
Liturgisk senter, Erkebispegården  http://www.liturgisksenter.no/ 
Musikernes fellesorganisasjon  http://www.musikerorg.no 
Norges KFUK-KFUM  http://www.kfuk-kfum.no 
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag  http://www.nkss.no 
Norges kristelige studieråd 
http://www.kristelig-studierad.no
Normisjon
http://www.normisjon.no 
Norsk Søndagsskoleforbund  http://www.nssf.no 
Norske kirkeakademier  http://www.kirkeakademiene.no 
Stiftelsen Kirkeforskning  http://www.kifo.no 
Studentprestene  http://www.studentprest.no/ 
   
Nordiske søsterkirker:
Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se
Det danske Kirkeministerium
http://www.km.dk
Den danske folkekirke
http://www.folkekirken.dk
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland  http://www.evl.fi/svenska
Den islandske kirke  http://www.kirkjan.is/?english 
 
Internasjonale økumeniske organisasjoner:
Det Lutherske Verdensforbund  http://www.lutheranworld.org 
Konferansen av Europeiske kirker http://www.cec-kek.org/English/
Kirkenes Verdensråd http://www.wcc-coe.org/wcc/english.html

Søkeverktøy til Den norske kirke:
Gospelsearch http://www.gospelsearch.no
Kvasir http://www.kvasir.no/c/rel/christ/loc/ 
Startsiden http://www.startsiden.no

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad