Ansatte ved kirkevergekontoret
  Gisle Kavli     Epost: giskav@fredrikstad.kirken.no
Kirkeverge     Telefon: 69 95 98 01
       
  Bjørn Tore Amundsen     Epost: bjta@fredrikstad.kirken.no
Gravlundssjef     Telefon: 69 95 98 05
       
  Heine Langsholt     Epost: hela@fredrikstad.kirken.no
 Bygningssjef     Telefon: 69 95 98 04
       
  Wenche Dale Ratdal     Epost: weda@fredrikstad.kirken.no
Økonomisjef     Telefon: 69 95 98 08
       
  Anne Margrethe Setterberg     Epost: amse@fredrikstad.kirken.no
Regnskap     Telefon: 69 95 98 07
       
  Jo Edvardsen     Epost: joedva@fredrikstad.kirken.no
Rådgiver/prostesekretær     Telefon: 69 95 98 21
       
  Aslaug Marie Lindstad     Epost: asllin@fredrikstad.kirken.no
Personalkonsulent     Telefon: 69 95 98 60
       
  Anita M. Heidenstrøm     Epost: anmk@fredrikstad.kirken.no
Sekretær     Telefon: 69 95 98 09
       

 

Kirkevergekontoret i Fredrikstad

Besøksadresse:
Nygaardsgate 28, 1606 Fredrikstad

Postadresse:
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Telefon sentralbord: 69 95 98 00

Send epost

Åpningstider:
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00


Borge menighet
Postboks 124
1650 SELLEBAKK

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.fredrikstad.kirken.no/borge


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Aker, Torhild

90780648 69959861

Send e-post

Kantor

Sætren, Ragnhild

958 46 154 69959864

Send e-post

Kapellan

Hillesund, Marie Therese

+4795885619 69959863

Send e-post

Kateket

Godø, Runar

91100056 69959865

Send e-post

Kirkegårdsformann

Hansen, Knut

91156901 91156901

Send e-post

Kirketjener

Engebretsen, Hanne

97430434 97430434

Send e-post

Menighetsarbeider

Solbakken, Marthe

97773135 69959866

Send e-post

Menighetsarbeider

Buckholm, Kristin

95293513

Send e-post

Menighetspedagog

Fürst, Marianne

48097371 69959867

Send e-post

Prest

Larsen, Linn-Therese

41449389 69959869

Send e-post

Prest

Hillesund, Marie Therese

+4795885619 69959863

Send e-post

Prest

Olsen, Tore

+4745227795 69959884

Send e-post

Prostiprest

Østrup, Ole

97741104 69 95 98 56

Send e-post

Soknediakon

Vik, Gunn

41044902 69959859

Send e-post


Fredrikstad Domkirke menighet
Nygaardsg. 28 (PB 1405 1602 Fredrikstad)
1606 FREDRIKSTAD

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.fredrikstaddomkirke.no


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Storaas, Olaug

90821560 69959812

Send e-post

Diakon

Nicolaysen, Ann Christin

41476823 69959816

Send e-post

Domkantor

Dahl, Dan

99692800 69315591

Send e-post

Domkantor

Mohn, Tore Erik

90096618 90096618

Send e-post

Domprost

Johansen, Knut Erling

90676646 69959815

Send e-post

Kirkegårdsformann

Fürst, Christoph

41557621

Send e-post

Kirketjener

Mathisen, Jan Vidar

91138824 69315591

Send e-post

Korleder

Holmquist, Hege

913 67 833

Send e-post

Korleder

Søland, Birgit

957 00 561

Send e-post

Menighetspedagog

Skovdahl, Liv

95016007 69959825

Send e-post

Menighetspedagog

Ulseth, Anne-Kirsti

970 73 979 69959818

Send e-post

Prest

Vassal, Charles Andreas

+4799403671 69959813

Send e-post

Prest

Snilsberg, Margaret

957 35 258 69959851

Send e-post

Prest

Zakariassen, Morten

90014442 69959826

Send e-post

Prest

Ihlebæk, Jon Albert

+4798652971 69959814

Send e-post

Prest

Johansen, Knut Erling

90676646 69959815

Send e-post

Prest

Sneltorp, Børre

90102486 69959827

Send e-post

Prest

Snilsberg, Margaret

957 35 258 69 95 98 51

Send e-post

Sekretær

Vejrup, Teje

69959889

Send e-post

Sokneprest

Vassal, Charles Andreas

+4799403671 69959813

Send e-post

Sokneprest

Ihlebæk, Jon Albert

+4798652971 69959814

Send e-post


Gamle Glemmen
Nygaardsgt. 28, 3. etg. Postboks 84
1601 FREDRIKSTAD

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.gamleglemmen.no


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Søvde, Monica

48178546 69959823

Send e-post

Diakoniarbeider

Olaussen, Anne Marthe

91856355 69959829

Send e-post

Kantor

Sjøvold, Thorgeir J.

93042100 69959828

Send e-post

Kateket

Djupang, Vigmund

91102710 69959820

Send e-post

Menighetsarbeider

Falch, Lone

41248802 69959838

Send e-post

Menighetssekretær

Jensen, Nina Louise

91846445 69959824

Send e-post


Glemmen
Postboks 84
1601 FREDRIKSTAD

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.glemmen.no


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Søvde, Monica

48178546 69959823

Send e-post

Diakoniarbeider

Olaussen, Anne Marthe

91856355 69959829

Send e-post

Kantor

Gilberg, Trond Alfred

95785477 69959858

Send e-post

Kapellan

Zakariassen, Morten

90014442 69959826

Send e-post

Kateket

Djupang, Vigmund

91102710 69959820

Send e-post

Kirketjener

Heie, Knut

99505899 99505899

Send e-post

Korleder

Djupang, Vigdis

48232564 69317948

Send e-post

Menighetsarbeider

Vrålstad, Liv

45290852 69959822

Send e-post

Menighetssekretær

Jensen, Nina Louise

91846445 69959824

Send e-post

Sokneprest

Sneltorp, Børre

90102486 69959827

Send e-post


Kråkerøy menighet
Kråkerøyvn. 146
1675 KRÅKERØY

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.kirkendin.no


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Gjemsø, Linda

95878595 69959831

Send e-post

Kantor

Hagen, Unn Birgitte

93892684 69959834

Send e-post

Kapellan

Hauglum, Ole Andreas

41325779 69959833

Send e-post

Kateket

Peattie, Christopher

40213480 69959836

Send e-post

Kirkegårdsformann

Brevik, Kjell

95914753

Send e-post

Kirketjener

Tvete, Geir

94201010

Send e-post

Klokker

Johansen, Kristin Sofie

98820751

Send e-post

Menighetspedagog

Holm, Hanne

99408177

Send e-post

Prest

Johansen, Knut Erling

90676646 69959815

Send e-post

Prest

Hauglum, Ole Andreas

41325779 69959833

Send e-post

Prest

Hummel, Grethe

47479731 69379037

Send e-post

Prest

Ekvik, Steinar Hegart

91144036 69959832

Send e-post

Prest

Vassal, Charles Andreas

+4799403671 69959813

Send e-post

Prest

Mentzen, Svein

97476850 69 95 98 31

Send e-post

Prest

Ihlebæk, Jon Albert

+4798652971 69959814

Send e-post

Sokneprest

Ekvik, Steinar Hegart

91144036 69959832

Send e-post

Sokneprest

Hummel, Grethe

47479731 69379037

Send e-post


Onsøy og Gressvik menighet
Postboks 1428
1602 FREDRIKSTAD

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.fredrikstad.kirken.no/


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Kantor

Hauglid, Ann Kristin

414 49 398 69 95 98 46

Send e-post

Kantor

Ek, Trine

482 35 937 69 95 98 45

Send e-post

Kapellan

Holm Johansen, Lisa

922 97 736 69 95 98 44

Send e-post

Kirkegårdsformann

Granholt, Raymond

916 68 764 916 68 764

Send e-post

Kirkegårdsformann

Meum, Trygve

482 99 064 482 99 064

Send e-post

Kirketjener

Torp, Ann-Kristin

959 69 012

Send e-post

Kirketjener

Lorentzen, Geir Olav

928 12 722 69 32 74 95

Send e-post

Kirketjener

Torp, Cathrine

95040270

Send e-post

Klokker

Gulbrandsen, Marte Elise

99426550

Send e-post

Klokker

Olsen, Stine

924 01 485

Send e-post

Klokker

Lileng, Inger Helene

95014248

Send e-post

Menighetsarbeider

Romarheim, Frøydis

479 09 478 69 95 98 49

Send e-post

Menighetspedagog

Pelle, Eli Kristin

48261529 69959848

Send e-post

Menighetssekretær

Ulseth, Eileen

920 90 283 69 95 98 41

Send e-post

Prest

Rånes, Kåre

414 74 794 69 95 98 43

Send e-post

Prest

Vassal, Charles Andreas

+4799403671 69959813

Send e-post

Prest

Holm Johansen, Lisa

922 97 736 69 95 98 44

Send e-post

Prest

Ihlebæk, Jon Albert

+4798652971 69959814

Send e-post

Prest

Johansen, Knut Erling

90676646 69959815

Send e-post

Prest

Torgauten, Tor Ivar

91630899 69307915

Send e-post

Prest

Tangedal, Lars

997 87 199 69 95 98 42

Send e-post

Soknediakon

Ekvik, Inge

404 79 482 69 95 98 47

Send e-post

Sokneprest

Rånes, Kåre

414 74 794 69 95 98 43

Send e-post

Sokneprest

Tangedal, Lars

997 87 199 69 95 98 42

Send e-post


Rolvsøy menighet
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.fredrikstad.kirken.no/


Tittel Navn Telefon E-post

Daglig leder

Aarvik, Grethe

69959850

Send e-post

Kantor

Haugen, Ivar

69959852

Send e-post

Kirkegårdsformann

Hammarstrøm, Tom

99376028

Send e-post

Kirketjener

Saxegaard, Simen

Send e-post

Kirketjener

Saxegaard, Johanne

Send e-post

Menighetspedagog

Helgesen, Ingunn

69959854

Send e-post

Menighetspedagog

Risholm, Kristoffer

69959853

Send e-post

Menighetspedagog

Leidland, Madeléne

Send e-post

Prest

Johansen, Knut Erling

69959815

Send e-post

Prest

Zakariassen, Morten

69959826

Send e-post

Prest

Snilsberg, Margaret

69959851

Send e-post

Prest

Ihlebæk, Jon Albert

69959814

Send e-post

Prest

Vassal, Charles Andreas

69959813

Send e-post

Prest

Snilsberg, Margaret

69 95 98 51

Send e-post

Prest

Sneltorp, Børre

69959827

Send e-post

Sokneprest

Snilsberg, Margaret

69 95 98 51

Send e-post

Sokneprest

Snilsberg, Margaret

69959851

Send e-post

Åpningstider Rolvsøy menighetskontor

 

Kontoret er betjent:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl.09.00-13.00.                  
I skolens ferier:
Kun tirsdag og torsdag kl.10.00-12.00. 

Torsnes menighet
Borgarveien 1
1633 GAMLE FREDRIKSTAD

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.torsnesmenighet.no


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Aker, Torhild

90780648 69959861

Send e-post

Kantor

Kaspersen, Heidi Elisabeth

98059519 69395300

Send e-post

Kirkegårdsformann

Hansen, Knut

91156901 91156901

Send e-post

Kirketjener

Pinaas, Irene

94879772 69349363

Send e-post

Prest

Johansen, Knut Erling

90676646 69959815

Send e-post

Prest

Larsen, Linn-Therese

41449389 69959869

Send e-post

Prest

Olsen, Tore

+4745227795 69959884

Send e-post

Prest

Hillesund, Marie Therese

+4795885619 69959863

Send e-post

Soknediakon

Vik, Gunn

41044902 69959859

Send e-post

Sokneprest

Olsen, Tore

+4745227795 69959884

Send e-post


Østre Fredrikstad menighet
Borgarvn. 1
1633 Gamle Fredrikstad

Telefon: 69959800

Send E-post
http://www.ostrefredrikstadkirke.no/


Tittel Navn Mobil Telefon E-post

Daglig leder

Aker, Torhild

90780648 69959861

Send e-post

Kantor

Klausen, Dagfinn

+4792245089 69959870

Send e-post

Kirketjener

Pinaas, Irene

94879772 69349363

Send e-post

Kirketjener

Ringstad, Kjell

95966141 69395300

Send e-post

Prest

Larsen, Linn-Therese

41449389 69959869

Send e-post

Prest

Olsen, Tore

+4745227795 69959884

Send e-post

Prest

Johansen, Knut Erling

90676646 69959815

Send e-post

Prest

Hillesund, Marie Therese

+4795885619 69959863

Send e-post

Soknediakon

Vik, Gunn

41044902 69959859

Send e-post

Sokneprest

Larsen, Linn-Therese

41449389 69959869

Send e-post