Ansatte i Østre Fredrikstad menighet
Torhild Aker
Daglig leder
Torhild Aker

69 95 98 61
907 80 648
torake@fredrikstad.kirken.no
Linn-Therese Jordheim Larsen

Sokneprest

Linn-Therese Jordheim Larsen
69 95 98 69
41 44 93 89
ltjl@fredrikstad.kommune.no
Tore Schwartz Olsen

Sokneprest

Tore Schwartz Olsen
69 95 98 84
452 27 795
 
Gunn Vik
Diakon
Gunn Vik

69 95 98 59
410 44 902
gungan@fredrikstad.kirken.no
Dagfinn Klausen
Kantor
Dagfinn Klausen

69 95 98 70
92 24 50 89
dagkla@fredrikstad.kommune.no
Tor Wiggo Andresen
Kirketjener
Tor Wiggo Andresen

69 95 98 06
91 85 40 58
twan@fredrikstad.kommune.no
Kjell Ringstad

Kirketjener

Kjell Ringstad
95 96 61 41
kjell.ringstad@masters1.net
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad