Konfirmasjon Østre Fredrikstad

Konfirmasjonssøndager 2017-19

Hvis det er noe dere lurer på, så ta kontakt med oss på menighetskontoret på telefonnummer 69959861 eller mail

ostrefrstad-menig@fredrikstad.kommune.no

Søndag 14.05 2017

Søndag 13.05 2018

Søndag 12.05 2019

 

 

Behov for tilrettelegging?

Enkelte konfirmanter har behov for et individuelt tilrettelagt opplegg - for å kunne få en god og meningsfull konfirmanttid.

Kirken i Fredrikstad har en egen gruppe med tilrettelagt konfirmantundervisning. Gruppen har base i Rolvsøy, og konfirmasjonsgudstjenesten holdes i Rolvsøy kirke på Kristi Himmelfartsdag.
Årsaken til at gruppen har base i Rolvsøy, er at de fleste på gruppa går på Råkollen, og har et forhold til kirken via gudstjenester til jul og påske.

 

For mer informasjon, ta kontakt med
Ann Christin Arneberg Nicolaysen, Diakon

Tlf:  69959816