Resultatet av menighetsrådsvalget er klart
Resultatet av menighetsrådsvalget er klart
Menighetsrådet 2015-2019 for Østre Fredrikstad menighet
Menighetsrådet 2015-2019 for Østre Fredrikstad menighet

Medlemmer:
1. Karin-Elin Berg
2. Desirèe Ulvestad-Grandahl
3. Berit Olrun Andresen
4. Marit Torgauten
5. Endre Fyllingsnes
6. Anders Aune Mogstad
7. Håkon Martin Bergstrøm
8. Anne-Toill Lie Johannessen

Varamedlemmer:
1. Jorunn Westeraas
2. Truls Otto Andreassen
3. Siri Elin Mevang Berg
4. Eva Cecilie Henriksen Holm
5. Edith Kjerstin Hansen Mysen

I Østre Fredrikstad sokn har 599 personer avgitt stemme på ett eller begge valg. Antall stemmeberettigede i
soknet er 4065. Totalt antall avgitte stemmer på menighetsrådsvalget var 506. Dette gir en valgdeltakelse på 12%.


Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad