Østre Fredrikstad kirke
Østre Fredrikstad kirke

Kirken i Gamlebyen ble frem til 1883 kalt Fredrikstad kirke.
På samme sted hvor kirken ligger i dag, ble det allerede på 1560-tallet reist en kirke. Denne kirken og de fem etterfølgende kirker ble alle ødelagt av brann, den siste i 1764.
Kirken som ligger her i dag sto ferdig i 1779.
Rester av den forrige kirken er innmurt i den nåværende. 


Østre Fredrikstad kirke, før 1883 Fredrikstad kirke, ligger sentralt i Gamlebyen, omgitt av en liten park. Det har vært kirke på samme sted siden 1560-årene. Seks ganger er kirkebygningene ødelagt av brann, siste gang i 1764.

Den nåværende kirken ble ferdig i 1779. Deler av det eldre bygg er innmurt i tårn og vegger. Den drivende kraft bak gjenoppbyggingen var den energiske sognepreste Poul Rønn (jfr. Poul Rønns gate). Arbeidet ble overlatt til byggmester Christian Ludvig Clementz (1724-1800), som tegnet og bygde flere offentlige bygninger i Gamlebyen på den tid.

Kirken er en korskirke, bygd av teglsten med puss utvendig og innvendig. Lengden er 40,5 m, bredden 30,5 m. Den rommer 650 sitteplasser. Tårnet med spir er 41 m høyt. Den tidligere pyramideformede tårnhatt ble i 1874 erstattet med den nåværende tårnhjelm med spir. I tårnets 2. etg. er innredet møterom.

Ved en omfattende restaurering i 1960-årene, ledet av arkitekt Bjørn Ianke (1919-1991), fikk interiøret tilbake sitt opprinnelige verdige preg av garnisonskirke, men likevel med bibehold av enkelte senere tilførte enheter, bl. a. Per Vigelands 4 glassmalerier fra 1942 og 1946. To er plassert i koret, to i østre vegg. Alle har motiver fra Det nye testamentet.

Veggene har lyse farger over mørkere, lavt brystpanel. Taket er hvelvet, blåmalt med gullstjerner. Alterpartiet er bygd opp i to etasjer med joniske søyler, kronet av treenighetssymbolet og Christian VII’s og Olav V’s kronede monogrammer. Det sentrale alterbilde «Nattverden» er malt av J. S. Brøgger (1747-93) i 1779. Dette kirkens opprinnelige alterbilde kom på plass igjen i 1966 etter å ha vært borte fra kirken i nesten hundre år. Alterbildet i denne tiden var det maleriet som nå er plassert i våpenhuset, «Kristi oppstandelse» av den svenske maler M. E. Winge (1825-96).


Kirkegård

Tidligere lå kirkegården ved Østre Fredrikstad kirke. Nå er området rundt kirken parkmessig behandlet. Men det finnes tre støpte gravplater som minner om den tidligere kirkegård. I parken, på nord- og sørsiden av hovedinngangen, er det reist bautaer over byfogd Andreas Michael Heiberg og general Johan Andreas Cornelius Ohme.

Området rundt Østre Fredrikstad kirke er nå parkmessig behandlet og har for lengst opphørt å være gravplass. Men tre støpte gravplater minner om den tidligere kirkegård. Den ene, fra borgermester Peter Gardes grav (fra 1802), er festet til kirkemuren. De to andre ligger i plenen sør for kirken. De er fra gravene til Frederikke Elisabeth Seip (gift med oberstløytnant Andreas Martin Seip) og kommandant, generalmajor Salomon von Gedde (jfr. Geddes gate). Fra først av skjedde begravelser under kirkegulvet, under tårnfoten. Kirkegården utenfor var begrenset av bygninger, så det var ingen utvidelsesmuligheter. Det ble derfor sørget for gravplass utenfor vollene, først på Isegran og siden utenfor Vaterland hvor garnisonens menige og byens fattige ble stedt til hvile. «Men finere Lig blev begravet ved Kirken til 1832.»

Page 2
Add Content of Page 2
Kirkens interiør

Kirken fikk nytt orgel i 1972, et utmerket instrument som er mye brukt til konserter.

Til kirkens utstyr hører også to antikvariske klenodier. Det ene er alterbibelen "Fredrik II`s bibel" trykt i 1589, skjenket til kirken i 1966 av DeNoFa/Lilleborg. Det andre klenodiet er de to klokkene i tårnet. Den minste er fra 1300-tallet, den største fra 1515. De ble gitt kirken i 1779 av enkedronning Juliane Marie (1729-96).Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad