Altertavlen
Altertavlen

Nattverden malt av Johan Samuel Brøgger

Altertavlen"Nattverden" ble malt i 1779 av Johan Samuel Brøgger (1747-93). Han tok borgerskap i 1779, og det er sannsynlig at dette er hans mesterstykke. Det er derfor blitt karakterisert som "ett mesterstykke, men ikke ett mesterverk". Ved den store restaureringen i 1874 ble dette bildet erstattet med ett maleri av Jesu oppstandelse, malt av den svenske kunstprofessoren M.E. Winge. Ved restaureringen i 1966 ble dette maleriet flyttet til våpenhuset, og Brøggers originalealterbilde kom på plass igjen. Det hadde i mellomtiden vært oppbevart på Norsk Folkemuseum i Oslo

 Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad