Går dere i giftetanker?

 

Da er det en hel del å huske på! Her får du en enkel liten hjelp slik at forberedelsen til den store dagen går som planlagt. Her får du praktisk informasjon om alt det formelle som må være på plass før bryllupet (sjekk annen side for hjelp med program, salmer, musikk osv.)

 

Hvordan går vi frem?

1.  1.Ta kontakt med menighetskontoret

Aller først må du henvende deg til menighetskontoret der du vil vies for å avtale dag og tid for vielse.

For område øst (dvs. Østre Fredrikstad/Gamlebyen og Torsnes) ringer du kirketorget tlf. 69 95 98 00

Husk å være ute i god tid – det gjelder særlig for vielser i Østre Fredrikstad.

Du vil få tilsendt bekreftelse på dag og tidspunkt som er reservert. 

Dernest må dere når det er mellom 4-1 måned igjen før den store dagen fylle ut og sende inn skjemaer til Skattekontoret. 


 2. Utfylling av skjemaer (ca. 4 måneder før vielsen)

Før ekteskapet kan inngås må det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt etter ekteskapsloven. Dette gjøres nå av Folkeregisteret i kommunen (Skattekontoret). Det er en kontroll myndighetene foretar på grunnlag av innsendte opplysninger fra brudefolket.

Derfor må de som skal gifte seg legge frem egenerklæring fra brudefolk, forlovererklæring samt erklæring om skifte hvis en eller begge har vært gift før. På bakgrunn av disse opplysningene utsteder Folkeregisteret/Skattekontoret en prøvingsattest. Denne attesten sendes enten til brudefolket direkte eller til menighetskontoret i bostedssoknet hvis dere har opplyst om det. Menigheten i bostedsoknet sender deretter papirene til den kirken der vielsen skal skje.

OBS! På skjemaet egenerklæring fra brudefolket vil vi at dere som sokner til oss skal krysse av for at menighetskontoret skal få prøvingsattesten direkte. Dette er viktig - slik at vi unngår forsinkelser eller misforståelser.

For vielser i Østre Fredrikstad og Torsnes kirke brukes følgende adresse:


Østre Fredrikstad og Torsnes menighetskontor 
Borgarveien 1
1633 Gamle Fredrikstad

Før vielse kan finne sted må prøvingsattest foreligge. Ingen vielser blir foretatt uten at papirene er i orden. De kan ikke være eldre enn 4 måneder. Menighetskontoret må senest ha papirene 14 dager før selve vielsen (i ferietiden er det viktig at man beregner god tid slik at papirene kommer fram i tide). Vi gjør oppmerksom på at ingen vielse blir foretatt uten at papirene er i orden og levert menighetskontoret innen tidsfristen.

Mer informasjon samt skjemaer får du ved å gå til www.skatteetaten.no (søk på ekteskap).

Altså! Følgende skjemar skal sendes til Folkeregisteret/Skattekontoret i den kommunen en eller begger brudefolkene bor:

- Erklæring fra brudefolket (2 stk)

- Forlovererklæring (2 stk)

- Evnt. erklæring om skifte

Dernest, rett før vielsen er det tid for:

3. Vielsessamtale med prest

Denne samtalen foregår normalt samme uke som vielsen skal foregå. Til den samtalen forventes det at salmer, musikk, tekster osv. er forberedt på forhånd slik at tiden kan brukes på å bli kjent og praktisk informasjon.

For å avtale tidspunkt for samtale med prest tar brudefolket kontakt med prest senest 2 uker før vielsen, hvis de ikke allerede har hørt fra presten (skal vielsen foregå i skolens ferie bør samtale avtales i god tid pga. ferieavvikling).

Samtalen varer ca. 1 time. Det er en samtale mellom brudefolk og prest. Det betyr at foreldre, forlovere osv ikke trenger å møte, men er det ønskelig for å se kirken er det selvfølgelig mulighet for det. I løpet av oppsatt tid vil prest ha en samtale med brudefolket alene. Derfor er det fint om man får barnevakt der hvor det er nødvendig slik at vi ikke blir forstyrret.

Tid og sted

Lørdag er den normale vielsesdagen (bare helt unntaksvis kan andre dager komme på tale). I området øst (Østre Fredrikstad, Torsnes, Borge og Kjølstad) har vi følgende tidspunkt for vielser: 13.00, 14.30  og 16.00. Det er plass til 3 vielser på en lørdag.
 
Det foretas ikke vielse i forbindelse med jule- og nyttårshelgen (som regel uke 51/52), eller i den stille uke/påskeuka (dvs. mandag etter palmesøndag - 2. påskedag).

 

 

 

 

 

 

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad