Hva skjer ?

Borge menighetskor

Borge Menighetskor øver tirsdager fra kl. 19.00 i Kjølstad
Les mer..

Lørdagskafeen i Kjølstad

Lørdagskafeen i Kjølstad
Velkommen til lørdagskafe i Kjølstad kirke
Les mer..

Formiddagstreff i Kjølstad kirke

Formiddagstreff i Kjølstad kirke
Formiddagstreff I Kjølstad Kirke! Trykk på les mer for mer informasjon om formiddagstreffet og program.  
Les mer..

Møtested kirken

Møtested kirken
Møtested kirke, en gudstjeneste for ALLE
Les mer..
Aktiviteter for voksne

Det er bare å stikke innom når dere vil!
Skulle dere lure på noe, kan dere ta kontakt med menighetskontoret i åpningstiden eller ringe den som er angitt som leder.


Borge Menighetskor øver tirsdager fra kl. 19.00 i Kjølstad (kontakt Gøril Guleng, tlf 47905010)
Lørdagskafé tilrettelagt for psykisk funksjonshemmede, Vanligvis 2. lørdag i måneden, kl. 12-14. Kjølstad. Denne er ikke bare for voksne, men for folk i alle aldre.
Kjølstad Misjonsforening har møte annenhver mandag. Henv. Berit Eriksen, telf. 69397611.
Borge Israelsmisjon ved Frank Ekeberg