Diakoni i Borge menighet
Borge menighet har ansatt diakon. Denne deles med Østre Fredrikstad og Torsnes. Det er bl.a besøkstjeneste, formiddagstreff, oppfølging av mennesker i sorg, samarbeid med diakoniutvalg og menighetsråd om menighetens diakoniplan som er noe av diakonens oppgaver. Dersom du ønsker å vite mer om diakoni arbeidet i Borge eller noen av de diakonale aktivitetene som finnes, så ta kontakt med diakonen. Det vil også bli lagt ut informasjon her på menighetens hjemmesider med jevne mellomrom.
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Kirkens SOS i Borg trenger frivillige

Kirkens SOS i Borg på kjøpesenter

De frivillige i Kirkens SOS i Borg har i vår vært ute på kjøpesenter for å rekruttere flere frivillige medarbeidere. Ideen med å stå på kjøpesenter i Borg kommer fra en av de frivillige og de frivillige har stått sammen to og to på 7 kjøpesenter i Indre Østfold, Nedre Glommaregionen og i Romerike/Lørenskog-traktene.

 

 

 

Kirkens SOS i Borg er Norges største krisetjeneste på telefon, mail (SOS-meldinger) og chat.

I året får Kirkens SOS over 160 000 telefoner fra mennesker i krise.

Kirkens SOS i Borg eies av 63 menigheter i Borg bispedømme, og er en viktig del av kirkens diakonale arbeid.

 

Fantastisk initiativ

Daglig leder Harald Mella og veiledningsansvarlig Inger Stølan Hymer roser initiativet til de frivillige. Rekruttering er et kontinuerlig satsningsområde, for behovet for flere frivillige medarbeidere er stort. Vi lever i et samfunn der faktisk krisetjenester er svært viktige og for noen det eneste stedet de kan snakke om sin ensomhet, sine problemer og sin dype krise.

 

Hva kreves for å bli en frivillig

Mange tenker kanskje at ”dette klarer ikke jeg”, men Kirkens SOS består av vanlige mennesker med all type bakgrunn og erfaringer. Det er denne medmenneskelige erfaringen vi er ute etter. Så dersom du er over 20 år, kan gi bort ca 10 timer i mnd av din tid for den som strever, kan lytte og noen ganger be en enkel bønn, ja da passer du!

Alle interesserte vil få en inntakssamtale og deretter et 40 timers innføringskurs. Man bestemmer selv når man kan ta sine 2 vakter i mnd. De frivillige sitter to og to sammen med noen på vakt og man får veiledning.