Givertjenesten i Borge menighet
Du kan være med å investere i din menighet!

Borge menighet trenger midler for å få utført oppgaver som ikke dekkes av de offentlige tilskuddene fra stat og kommune.

Oppgaver som;
Kor for alle aldersgrupper, aktiviteter for små og store –
tilrettelagt for de med ulike funksjonshemninger,
diakonale treffpunkt for mennesker som kjenner på ensomhet, besøkstjeneste, kirkeskyss og musikalske innslag i våre gudstjenester og møter for å nevne noe……

Du kan gi på ulike måter:
· ved å sende beløp til konto: 1503.46.72099,
· ved å avtale med egen bank autotrekk på fast beløp inn til ovennevnte konto.
· ved å benytte giro som kan fåes tilsendt fra menighetskontoret etter avtale.


Du kan gi anonymt, eller oppgi navn – ønsker du å benytte ordningen med skattefrie gaver, må du gi beskjed. Vi vil da registere gaven på ditt personnummer og oversende melding til skattemyndighetene ved årets utgang.


Konto for gaver til Borge menighet 1503.46.72099

Ønsker du mer info, ta kontakt:
Borge menighetskontor, Postboks 124, 1650 Sellebakk
Tlf. 69 35 13 00
E-post: borge-menig@fredrikstad.kirken.no
Hjemmeside: www.fredrikstad.kirken.no/borge
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad