Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Litt om gudstjenestene i Borge menighet
  • Gudstjenestene holdes etter en (stort sett) fast liturgi.
  • Gudstjenestene begynner kl. 11.00 hvis ikke annet er angitt.
  • Det er satt opp faste bibeltekster som leses og prekes over i en tre-års syklus. Dermed dekker man sentrale tekster i løpet av tre kirkeår. Likevel kan den enkelte predikant velge andre tekster.
  • Borge og Kjølstad kirker veksler om å ha gudstjeneste annenhver søndag (med noen unntak).
  • Behov for transport til kirken? Ring 468 33 734 helst innen kl. 09.30 søndag morgen.
  • Se kolonnen til høyre på forsiden for når og hvor de nærmeste gudstjenestene er.
  • Lurer du på hele gudstjenestelisten? Se under her.

 

Gudstjenester i Borge og Kjølstad 

 

09. april      Borge kirke kl. 11.00

                   Gudstjeneste, Hillesund. Dåp. Nattverd

13. april       Kjølstad kirke kl. 18.00

                    Fellesgudstjeneste med Petrikirken ved Kolshus/Grinna

                    Nattverd. Kveldsmat

14. april       Borge kirke kl. 11.00

                    Pasjonsgudstjeneste v/Kolshus

16. april       Borge kirke kl. 11.00

                    Høytidsgudstjeneste v/Kolshus. Nattverd. Menighetskoret

17. april       Emil Mørchs Minne kl. 12.00

                    Gudstjeneste v/Kolshus

23. april       Borge kirke kl. 11.00

                    Gudstjeneste v/Kolshus. Dåp. Nattverd

30. april       Kjølstad kirke kl. 11.00

                    Gudstjeneste. Dåp. Nattverd

06. mai        Borge kirke kl. 10.00, 12.00 og 14.00

                    Konfirmasjonsgudstjeneste v/Buckholm og Kolshus

07. mai        Borge kirke kl. 11.00

                     Konfirmasjonsgudstjeneste v/Buckholm og Kolhus

13. mai        Borge kirke kl. 10.00, 12.00 og 14.00

                     Konfirmasjonsgudstjeneste v/Buckholm og Steiro

14. mai        Borge kirke kl. 10.00 og 12.00

                     Konfirmasjonsgudstjeneste v/Buckholm og Steiro

 

VELKOMMEN TIL KIRKEN !