Kirkene i Borge menighet er Kjølstad og Borge kirke

Du vil finne informasjon om alle kirkebyggene i Fredrikstad ved å gå inn på de felles kirkebygg sidene. Her legger vi derfor kun ut noen få ord om Borge menighets to kirker.

 

Kjølstad kirke:

Kirken er en moderne arbeidskirke som ble bygget i 1986. Kirken ligger i sentrum av bygda, mellom Torp og Selbak.
I tillegg til kirkerommet finnes et undervisningsrom for konfirmantene og kontorer for menighetenes ansatte. I underetasjen er det et større forsamlingslokale, som brukes både til møter og andre sammenkomster. Det leies også ut som festlokale i forbindelse med dåp, konfirmasjon, "runde år" etc.
Kjølstad har i praksis blitt "hverdagskirken".

Borge kirke:

Antagelig har plassen som kirken ligger på nå blitt brukt som norrønt gudehov i førkristen tid. Den første kirken som ble bygd på stedet ble viet til Olav den Hellige. Kirken på stedet har brent flere ganger. Den nåværende Borge Kirke ble bygd i 1861.Den er en tradisjonell langkirke og bygget av sten. Kirken blir brukt til vanlige gudstjenester, samt at de fleste vielser, konfirmasjoner, julegudstjenester etc. holdes der. Dermed er Borge Kirke blitt "festkirken". Pga brannforskrifter, er det et øvre "tak" på 197 mennesker som kan være i kirken samtidig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad