Viktige konfirmantdokumenter:
NB! Les oppstartsbrevet først, fordi en del viktige ting om de andre dokumentene blir forklart i dette brevet! For å få lastet ned dokumentene som er i PDF trenger du et program som gjør at du kan lese PDF filer. Dette finnes gratis på nettet. Dokumentene som ligger her er alltid den siste oppdaterte versjonen.
Hva skal jeg velge

Du er i en alder der du blir stilt overfor en del valg som får konsekvenser for livet ditt. Et av disse valgene er om du skal velge å konfirmere deg i kirken. Valg av konfirmasjon handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har.

I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å:
• Tenke selv, gjøre deg opp egne meninger.
• Stille spørsmål, finne dine egne svar.
• Lære mer om Bibelen.
• Snakke om kristen tro.
• Få nye tanker om livet.
• Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet.
• Bli kjent med kirken.

Nettstedet www.konfirmant.no henvender seg til unge som skal ta stilling til om de vil være konfirmanter neste år.

Kanskje har du allerede begynt å tenke på hva du skal velge. Du er uansett hjertelig velkommen til å være konfirmant hos oss! Om du er usikker kan du melde deg på, og heller melde deg av underveis om du ønsker det. Påmeldingen vil være åpen i et eget skjema på denne siden fra midten av MAI. Husk også å komme på informasjonssamlingen i Kjølstad kirke Onsdag 21. Juni kl. 17.00 selv om du leverer påmeldingen din tidligere!

Behov for tilrettelegging?

Enkelte konfirmanter har behov for et individuelt tilrettelagt opplegg - for å kunne få en god og meningsfull konfirmanttid.

Kirken i Fredrikstad har en egen gruppe med tilrettelagt konfirmantundervisning. Gruppen har base i Rolvsøy, og konfirmasjonsgudstjenesten holdes i Rolvsøy kirke på Kristi Himmelfartsdag.

For mer informasjon ta kontakt med:
Ann Christin Arneberg Nicolaysen
Diakon Fredrikstad domkirke menighet
Tlf. 69 95 98 16 - 97 59 18 92 

Har du øvrige spørsmål om konfirmantopplegget i Borge menighet. Ta kontakt med Kristin Helgen Buckholm som har epost: helgen.buckholm@gmail.com

Konfirmasjonsdager 2018 - 2019