Borge Menighetsblad
Vi har i menigheten vårt eget blad, nemlig Borge menighetsblad. Dette bladet kommer ut med 4 - 5 nr pr. år. Menighetsbladet blir distribuert rundt til alle husstander i Borge, så se etter i postkassen din med jevne mellomrom. Vi håper etterhvert også å kunne legge ut enten hele bladet eller ihvertfall enkelt artikler o.l. her på nettet.

I redaksjonen for Borge menighetsblad finner vi for tiden:

Redaktør: Åge Stenrød, og redaksjonsmedlemmene Elin L. Langsholt, Christoph Fürst og Jan Vidar Mathisen

Ønsker du kontakt med bladet så har de epostadressen: bladet@borgemenighet.no
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad