Borge menighetsråd

Menighetsrådets oppgaver er mange, og de blir definert gjennom Kirkelovens § 9 som setter opp følgende hovedformål med arbeidet i menighetsrådet:

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»

Menighetsrådet blir valgt på vanlig demokratisk vis og høsten 2015 var det kirkevalg. Menighetsrådet i Borge menighet ser på grunnlag av dette valget slik ut: 

1. Erik Nilssen 
2. Berit Børstad Ellefsen
3. Elin Lund Langsholt 
4. Jan Vidar Mathisen 
5. Randi M. Værvågen Weyde
6. Kjell Brevik 
7. Ann Kristin Hansen 
8. Chanett Spro Kristoffersen
9. Soknepresten i Borge som er Bjørn Sverre Kolshus
 

1.vara Sidsel Augustin Eriksen
2.vara Åsa Danielsen 
3.vara Jorunn L. Magnussen
4.vara Christian f. Haugen Brandt
5.vara Jorunn Oliversen

Senere er det foretatt valg av leder som er Erik Nilssen og nestleder Berit Børstad Ellefsen. Kasserer og Borge menighets representant i Fredrikstad kirkelige fellesråd er Jan Vidar Mathisen. Det er daglig leder i Borge menighet som fungerer som sekretær for rådet.

Menighetsrådet vil legge ut aktuelle saker, referater osv her på sidene etterhvert, men ta gjerne også kontakt med en eller flere av rådets medlemmer dersom det er spesielle saker du er opptatt av eller som du ønsker at menighetsrådet skal engasjere seg i.

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad