Det kom mange meldinger da krigen brøt løs for fullt i november. Om frykt, sinne og fortvilelse. For eksempel: ”Vi måtte flykte til bomberommet igjen, jeg så hvordan hun ved siden av meg skalv som et aspelauv.” og ”De har drept en av mine beste venner.”
Men konflikten i Midtøsten føles ikke bare på kroppen de dagene krigen offisielt varer, den truer livsgleden og framtidstroen i hverdagen. Kan vi i det hele tatt hjelpe dem i denne situasjonen?

Din menighet kan faktisk bety en forskjell!

Prosjektet heter BridgeBuilders og vi samler 10 israelske, 10 palestinske og 10 norske ungdommer til sterke møter med naturen og hverandre, gjennom lek, undervisning, samtaler, utfordrende aktiviteter og felles sang – for å gjøre dem til fredsagenter i sitt eget nabolag. BridgeBuilders går nå kontinuerlig, hver nye gruppe møtes over to år – i tillegg følges de opp med mindre samlinger både underveis og etter at opplegget er fullført.

Noen fakta:
- ungdommene er mellom 20 og 25 år
- de fleste ungdommene har allerede lederoppgaver der de kommer fra, og vi tror derfor at dette er ungdommer som vil ha sterkere innflytelse på miljøet rundt seg og på samfunnet, enn om de bare var plukket ut på bakgrunn av interesse
- å møtes i norsk natur blir et fristed og et ufordrende møtested for de israelske og palestinske ungdommene som er vant med å se på hverandre som fiender
- å møtes i ørkenen i Jordan er en kombinasjon av å være på kjent grunn og likevel på et nøytralt sted. Ørkenen er også vakker natur, når man lærer å kjenne den, og har mye å by på.
- ungdommene er kristne. Det innebærer to fordeler: a) De har noe som er felles og som gjør det enklere å forsere de første motbakkene i å etablere vennskap med fienden b) De kristne i Midtøsten er en minoritet både på israelsk og palestinsk side, og har vist seg i flere sammenhenger å være viktige i fredsbyggende relasjoner fordi de kan fungere som ”go-between” mellom jøder og muslimer. Organisasjonen Musalaha, som vi samarbeider med, driver et utstrakt forsoningsarbeid – de hadde over 3000 personer involvert i sitt arbeid i fjor. De driver også brobyggingsarbeid mellom jøder og muslimer.

Aktiviteter som benyttes
Del I i Norge:
- overnatting utendørs: de setter opp egen leir og bor ute i naturen i tre døgn
- kanoturer og teambuildingaktiviteter
- rapellering og fjelltur (knyttet til undervisning om ”frykt” – å møte egen frykt er viktig for dem)
- palestinsk, israelsk og norsk kulturkveld der de blir kjent med hverandres kulturer
- fellesskap med lovsang, bønn og nattverd
Del II i Jordan
- fire dager under enkle forhold i ørkenen i Jordan
- en flere timers kamel-tur, der de parvis deler på å håndtere hver sine kameler
- en haik i fjellområdet (berg-område) i ørkenen
- rollespill med utfordrende oppgaver (palestineren spiller israeler og omvendt)
- bibelundervisning 
 
Temaer det blir undervist i
- makt
- frykt
- identitet
- kulturforståelse
- konfliktløsning
- forsoning

Uttalelser fra de som har deltatt på Bridgebuilders
- ”Jeg hatet israelerne og var ofte med på å kaste stein på de israelske soldatene. Nå har jeg oppdaget at ikke alle israelere er slik jeg har trodd. Vi har delt det som vi opplever er vanskelig med hverandre. Og de har lyttet til meg, selv om jeg er palestiner.” Palestinsk deltaker

- ”Neste gang jeg tar på meg våpenet vil jeg se for mitt indre øye de som elsker meg på den andre siden av muren, og som jeg elsker.” Israelsk soldat

- ”Det har vært utrolig å oppleve kjærligheten jeg møtte fra de israelske deltakerne – det må bare være Gud som kan få til noe sånt.” Palestinsk deltaker

- ”Jeg ble så overrasket over alt vi hadde felles. De norske ungdommene var mye mer forskjellige fra oss enn de palestinske.” Israelsk deltaker

- ”Mange israelere vet nesten ingenting om palestinerne. Det er veldig viktig å kjenne hverandre. Bare ved å kjenne hverandre kan vi bryte ned fordommene på begge sider. Bare på den måten er det håp.” Israelsk deltaker

- ”Vi kom så nær hverandre. Dette var ikke noe overfladisk hvor vi legger problemene til side og ”leker venner”. Her snakket vi om de vanskelige spørsmålene helt fra starten av. Jeg har aldri opplevd noe liknende.” Palestinsk leder

Hvorfor to deler av prosjektet
De israelske og palestinske ungdommene lever i en tøff hverdag. Selv om mye skjer inne i dem i løpet av et opphold i Norge, kan det se annerledes ut når man er tilbake i sitt gamle miljø. Det er heller ikke lett å forsvare overfor venner, familie, naboer, soldatmiljø eller studentmiljø at man har venner blant fienden. På palestinsk side kan man til og med risikere å få stempelet ”kollaboratør”.
Da er det helt avgjørende at de etter noen måneder møtes igjen, i et miljø nærmere sitt eget og med nye utfordringer, ny undervisning og fortsette og snakke om de vanskelige tingene. Ikke minst få hjelp til å forbli fredsagenter.

Hvorfor norske ungdommer deltar
- de bidrar til å ”mykne” forholdet mellom israelere og palestinere, slik at de lettere smelter isen og blir kjent med hverandre
- israelerne og palestinerne må forklare synspunktene sine for noen som står utenfor konflikten og kan stille motspørsmål som gir nye perspektiver
- norske ungdommer blir kjent med en dypere side av denne konflikten og vil samtidig lære noe om konfliktløsning og forsoning som vil gjøre dem til gode fredsagenter der de er

Økonomisk behov
Budsjettet for del I og del II er på 600.000 norske kroner, dette er eksklusive våre egne lønnsmidler og egeninnsats. BridgeBuilders finansieres primært gjennom frivillige midler og det legges ned mye frivillig dugnadsinnsats for å gjennomføre opplegget. I tillegg til dette trenges det også eksterne midler for å komme i mål.

Misjon?
Hva har et forsoningsarbeid med misjon å gjøre? Det er vi kristne som er Kristi legeme på jord – vi er kalt til å leve ut evangeliet, ikke bare snakke om det. Fiendskapet og fordommene ligger dypt i dem når de møtes, på tross av at de helt frivillig hadde meldt seg til et forsoningsopplegg. Vi blir stadig slått av det sterke vitnesbyrdet det gir når messianske jøder og palestinske kristne er i stand til å elske hverandre. En beduin som arbeidet i beduinleiren der BridgeBuilders hadde en av samlingene sine, ble slått av denne kjærligheten og måtte spørre en av lederne: "Hva er det dere har som jeg ikke har?" Så ble han ledet til tro på den oppstandne Jesus selv.

OBS: Det er utarbeidet et eget totimers-opplegg for konfirmanter knyttet opp mot BridgeBuilders, dette kan lastes ned herfra: http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/menighet/bygge-bro Menigheter som har SMM-avtale med Israelsmisjonen får filmen om BridgeBuilders gratis. 
 
 Bridgebuilders arrangeres av return2sender i samarbeid med Frikirken, Musalaha, Palestinian Bible Society, Caspari Center og Bibelskolen i Grimstad

Borge menighets misjonsprosjekt

Borge menighet har vedtatt at vi i de kommende år vil støtte arbeidet til BridgeBuilders. De jobber for fred og forsoning mellom unge israelere, palestinere og nordmenn. Organisasjoner som står for dette arbeidet er flere: Ungdomsorganisasjonen return2sender, Frikirken, studie-/ressurssenteret Caspari Center, forsoningsorganisasjonen Musalaha, Det palestinske bibelselskap og Bibelskolen i Grimstad.
Prosjektet kommer inn under SMM – Samarbeidsråd for menighet og misjon. 
 
Du kan gå inn å lese mer om organisasjonen Bridgebuilders og deres prosjekter på deres egen hjemmeside www.BridgeBuilders.no

Vi vil også legge inn litt mer informasjon, nyheter osv her på denne siden, etterhvert som vi får dette.