Utleieskjema kirker og menighetssenter

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Send
*Nødvendig
Priser ved utleie

Priser ved utleie

Satser for utleie av kirker vedtas av Fredrikstad kirkelige fellesråd. Søknad om leie rettes til menighetsrådet for den enkelte kirken.

1. Bruk av kirken til arrangementer i menighetens regi belegges ikke med avgift.

2. For bruk av kirken til arrangementer for kor, korps, grupper, etc. tilhørende nærmiljøet og der det ikke tas inngangspenger, benyttes minimumssats ved utleie av kirken. Pr. 1. januar 2016 er denne kr. 2.000,- for Borge og Kjølstad kirke.


3. For bruk av kirken ved utleie som tar billettinntekter som ikke overstiger kr. 7.500, tas en leie på minimumsleie med tillegg av 10% av billettinntekt.

4. For bruk av kirken til arrangementer hvor billettinntekten overstiger kr. 7.500, tas det en avgift på 20% av billettinntekten, dog minimum kr. 3.000,-

5. Dersom leier ønsker å ha flere arrangement på samme dag, tas det en leie på 7,5% av minimumsleie med tillegg av 10% av billettinntekt for hvert ekstra arrangement. Hvis billettinntekten overstiger kr. 7.500,- tas det en avgift på 20% av billettinntekten.

6. Kirketjener teller antall publikummere og faktura baseres på disse tallene dersom ikke annet er avtalt.                                                                                                                         

7. Dersom konsertarrangør er en humanitær, kirkelig organisasjon eller personer og grupper som menigheten har et samarbeid med, har menighetsrådet rett til å inngå særskilte avtaler.

8. Ved alle arrangementer i kirken aksepteres ordningen med ledsagerbevis. Kirken leies ut til offentlige konserter o.l. under forutsetning av at ledsagerbevisordningen aksepteres.

 

Menighetssalen i Kjølstad kirkes underetasje:

For leie av denne salen er satsen normalt kr. 1.500,-

Menighetsrådet gjorde dog  i 2012 et vedtak ang utleien av menighetssalen til grupper og lag.

"Det er gratis å leie for barne- og ungdomsgrupper tilknyttet menigheten (aktiviteter som kan knyttes opp mot trosopplæringsplanen).
Faste foreninger som driver kristelig virksomhet betaler kr. 150,- pr. gang.
Andre faste leietakere bør betale 1/3 av full utleiepris (altså kr 500 pr gang). "