Litt om det å gifte seg i kirken
Å gifte seg ........
Å gifte seg - inngå ekteskap - er noe av det viktigste valg i livet. Mange har vært kjærester lenge og kanskje også bodd sammen en god stund. Ekteskapet kan da være en måte å si til hverandre på at det nå ikke bare er på prøve, men at man fullt og helt satser på den man er glad i.

"Vi skulle jo ha giftet oss, men vi har bare ikke hatt tid og penger" (!). Det går an å lage det litt enklere enn man ellers hadde tenkt seg. Tidligere var det jo slik at foreldrene ordnet med og betalte bryllupet. Kanskje er det en god idé å ta en prat og høre hva de sier til et "spleiselag"? Hvis dere gifter dere i den kirken som en eller begge hører til, er selve vielsen gratis.

Ekteskapet er like gyldig selv om det blir inngått hos byfogden. Å gifte seg i kirken er imidlertid både en god tradisjon for familien - og alle får høre at dere sier "JA". At vielsen er i kirken betyr også at dere blir bedt for, og at dere på en spesiell måte får Guds velsignelse over ekteskapet.

Praktisk: Ta kontakt med menighetskontoret når dere har bestemt dere for å gifte dere. Dere får en gjennomgang med presten på forhånd, så dere trenger ikke å være redd for å knele på feil tidspunkt!
Presten eller andre tar også mer enn gjerne i mot folk som tenker på å gifte seg, men ikke har bestemt seg. Kirkens folk har taushetsplikt, og vil selvsagt ikke "prakke på" dere det ene eller andre valget.
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad