Ansatte i Domkirken menighet
Olaug Fremme Storaas - Daglig leder
69 95 98 12
908 21 560
osto@fredrikstad.kirken.no
Jon Albert Ihlebæk - Sokneprest

69 95 98 14

jaih@fredrikstad.kommune.no
Andreas Vassal - Sokneprest

69 95 98 13
avas@fredrikstad.kommune.no
Knut Erling Johansen - Domprost

69 95 98 15

knue@fredrikstad.kommune.no
Dan René Dahl - Domkantor


996 92 800
dard@fredrikstad.kommune.no
Tore Erik Mohn - Domkantor


900 96 618
toreem@me.com
Jan Vidar Mathisen - Kirketjener


 
911 38 824
jan-vi-m@online.no
 
Ann Christin Arneberg Nicolaysen - Soknediakon


69 95 98 16
414 76 823
acni@fredrikstad.kommune.no
Anne Kirsti Syverstad Ulseth - Trosopplærer

69 95 98 18
970 73979
          
annuls@fredrikstad.kommune.no
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad