Velkommen til å døpe barnet i Domkirken

Dåp er en gammel tradisjon i vårt land. Den finner sted i en vanlig søndagsgudstjeneste. Når du lar barnet ditt døpe, uttrykkes en tilhørighet til den kristne tradisjon og barnet blir medlem av kirken. Samtidig tror vi at barnet legges i Guds hender, og at Gud bruker dåpen til å ta et menneske inn i felleskap med seg. Derfor er dåpen et uttrykk for Guds omsorg og kjærlighet.

HVORDAN MELDE INN DÅP I DOMKIRKEN?
Meld gjerne barnet ditt til dåp gjennom å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet nedefor. Så ringer vi deg for å bekrefte og for å avtale dåpssamtale.
Det er fortsatt mulig å ringe oss direkte: 69 36 78 60/30. Kontortid tirsdag til fredag 10.00 til 14.00


Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Dåpsregistrering - Domkirken