UTLEIE AV FREDRIKSTAD DOMKIRKE
Menighetsrådet leier ut kirken til eksterne konserter og andre arrangementer:
Søknad sendes på mail til domkirken-menig@fredrikstad.kirken.no
Eller via brev til Fredrikstad domkirke menighetskontor
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Utdrag fra glassmaleriet over alteretUtleietakster for Fredrikstad domkirke
 
 
Satser for utleie av kirker vedtas av Fredrikstad kirkelige fellesråd. Søknad om leie rettes til menighetsrådet for den enkelte kirken.

1. Bruk av kirken til arrangementer i menighetens regi belegges ikke med avgift.
 

2. For bruk av kirken til arrangementer for kor, korps, grupper, etc. tilhørende nærmiljøet og der det ikke tas inngangspenger, benyttes minimumssats ved utleie av kirken: 2400.  Pr. 1.1.2016 er denne 3.000 for de store kirkene - Her under Fredrikstad domkirke.


3. For bruk av kirken ved utleie som tar billettinntekter som ikke overstiger kr. 7.500, tas en leie på minimumsleie med tillegg av 10% av billettinntekt.

4. For bruk av kirken til arrangementer hvor billettinntekten overstiger kr. 7.500, tas det en avgift på 20% av billettinntekten, dog minimum kr. 3.000

Dersom konsertarrangør er en humanitær, kirkelig organisasjon eller personer og grupper som menigheten har et samarbeid med, har menighetsrådet rett til å inngå særskilte avtaler.