Trosopplæring

Før i tiden var Kristendomsundervisnng obligatorisk i norske skoler. Det var på skolen barn og unge fikk lære hva Den norske kirke står for hva gjelder tro og tradisjon. Det var også på skolen barn og unge ble kjent med salmeboken. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

 Tro, håp og glede

Kristendomsundervisningen foregår nå i Den Norske kirke gjennom det som kalles trosopplæring. Ved siden av gudstjenester, korvirsomhet og andre aktiviteter i Glemmen menighet, presenterer Plan for trosopplæring et variert utvalg aktiviteter for barn og unge 0-18 år. Blant tiltakene det inviteres til kan vi nevne Skattkistesamlinger, 4-årsbok, LysVåken og konfirmasjon. Flere aktiviteter inkluderer foreldre og besteforeldre. .

 Barn har rett til å vite hva de er døpt til

Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn er døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Det er mange referanser til Bibelen i vestlig kultur som for eksempel i muntlig språk, litteratur og kunst. Vil barna i fremtiden forstå disse referansene? Sørger vi for at kulturarven blir gitt videre til neste generasjon?

 Guds menighet er jordens største under

 En visjon for trosopplæringen i Glemmen er at barn og unge skal oppleve å bli sett, bli tatt på alvor og få mulighet til å lære gjennom medvirkning og erfaring i menighetsfellesskapet

 Hvem vil gå?

Frivillige krefter behøves for å gi barn som døpes i Glemmen menighet den opplæring de har rett til. Vil du investere noen timer en dag i året på barn og unge i menigheten din? Syntes du det er hyggelig med kirkekaffe? Kanskje du kan ta med en kake/boller en søndag i året?

Ta kontakt med menighetskontoret, telefon: 69367850

0-5 år

Skattkista

Fra dåp til 4 årsalder

Fra dåp til 4 årsalder
Les mer..
Babysang

"Drop in"torsdager 10.00-12.00

Drop intorsdager 10.00-12.00
Les mer..
Småbarnssang

Bli med å syng! barn 1-5 år med voksen

Bli med å syng! barn 1-5 år med voksen
Småbarnsang-start høsten-14: Onsdag 8/10
Les mer..
Min kirkebok

4 åringer i sentrum

4 åringer i sentrum
Høsttakkefest med 4årsbok-utdeling 2014 Glemmen kirke 21/9, Abjørnrød 28/9
Les mer..
Hvem bor i advent

5-åringer med besteforeldre

5-åringer med besteforeldre
Les mer..

6-9 år

Skolestartmarkering

En dag for 1.klassinger (og andre ved skolestart)

En dag for 1.klassinger (og andre ved skolestart)
Les mer..
Oppdagerklubb

Klubb for barn på 1. og 2.trinn

Klubb for barn på 1. og 2.trinn
Les mer..
Julemusikal

Julemusikal

Julemusikal
Bli med som aktør i julemusikal!
Les mer..
2 dager til

Feriklubb for barn i 2. og 3. trinn

Feriklubb for barn i 2. og 3. trinn
Les mer..
2 dager i høstferien

Høstferieklubb for 4. og 5.klassinger. Avlyst pga for få påmeldt.

Høstferieklubb for 4. og 5.klassinger. Avlyst pga for få påmeldt.
NB! Vi har dessverre for få påmeldt i år til å gjennomføre "2 dager i høstferien". Det er sendt ut e-post til alle som er påmeldt. Man.3. og tirs...
Les mer..
Tårnagentene

Med 3.klassinger høyt og lavt

Med 3.klassinger høyt og lavt
Les mer..
Påskemysteriet

Påskemysteriet - 4.-klassinger utforsker påskefortellingen

Påskemysteriet - 4.-klassinger utforsker påskefortellingen
Les mer..

10-13 år

Hallo venn

Allehelgenfeiring med 10 åringer

Allehelgenfeiring med 10 åringer
Les mer..
Pinsefest

I all verden! Med barn på 5.trinn

I all verden! Med barn på 5.trinn
Les mer..
Lys våken 1 og 2

Lys Våken 2016

Lys Våken 2016
Glemmen kirke, 26.-27. november
Les mer..
Kunst i Katedralen

Kunst i katedralen - for 6.-7. klassinger

Kunst i katedralen - for 6.-7. klassinger
Lørdag 2. april
Les mer..
Mot i brystet

Bli med på "59° nord"! -AVLYST

Bli med på 59° nord! -AVLYST
På grunn av lav oppslutning ved utløpt påmeldingsfrist, er dette arrangementet dessverre AVLYST.
Les mer..
Fredagsklubben

Fredagsklubben på Lyngmo

Fredagsklubben på Lyngmo
Les mer..