Announcements


Trosopplæring

Før i tiden var Kristendomsundervisnng obligatorisk i norske skoler. Det var på skolen barn og unge fikk lære hva Den norske kirke står for hva gjelder tro og tradisjon. Det var også på skolen barn og unge ble kjent med salmeboken. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

 Tro, håp og glede

Kristendomsundervisningen foregår nå i Den Norske kirke gjennom det som kalles trosopplæring. Ved siden av gudstjenester, korvirsomhet og andre aktiviteter i Glemmen menighet, presenterer Plan for trosopplæring et variert utvalg aktiviteter for barn og unge 0-18 år. Blant tiltakene det inviteres til kan vi nevne Skattkistesamlinger, 4-årsbok, LysVåken og konfirmasjon. Flere aktiviteter inkluderer foreldre og besteforeldre. .

 Barn har rett til å vite hva de er døpt til

Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn er døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Det er mange referanser til Bibelen i vestlig kultur som for eksempel i muntlig språk, litteratur og kunst. Vil barna i fremtiden forstå disse referansene? Sørger vi for at kulturarven blir gitt videre til neste generasjon?

 Guds menighet er jordens største under

 En visjon for trosopplæringen i Glemmen er at barn og unge skal oppleve å bli sett, bli tatt på alvor og få mulighet til å lære gjennom medvirkning og erfaring i menighetsfellesskapet

 Hvem vil gå?

Frivillige krefter behøves for å gi barn som døpes i Glemmen menighet den opplæring de har rett til. Vil du investere noen timer en dag i året på barn og unge i menigheten din? Syntes du det er hyggelig med kirkekaffe? Kanskje du kan ta med en kake/boller en søndag i året?

Ta kontakt med menighetskontoret, telefon: 69367850

(G)leder

Lyst til å være ungdomsleder?

Lyst til å være ungdomsleder?
Les mer..
Konfirmasjon

Skal du konfirmere deg i 2014?

Skal du konfirmere deg i 2014?
Les mer..
Ledertrening

Ledertrening

Ledertrening
Les mer..
Lovsangsmesse

Lovsangsmesse og kafe - for ungdom og andre

Lovsangsmesse og kafe -  for ungdom og andre
Les mer..
Korene