Ansatte i Glemmen menighet
Morten Zakariassen - Kapellan

69 95 98 26
900 14 442
moza@fredrikstad.kirken.no
Monica T. Søvde - Daglig leder

69 95 98 23
48 17 85 46

monm@fredrikstad.kirken.no

Nina Louise Jensen - Sekretær
69 95 98 24
91 84 64 45
nloj@fredrikstad.kirken.no
Vigmund Gundersen Djupang - Kateket
69 95 98 20
   
vgud@fredrikstad.kirken.no
Trond Gilberg - Kantor
69 95 98 58
957 85 477
trogil@fredrikstad.kirken.no
Knut Heie - Kirketjener

99 50 58 99

knut.heie@fredfiber.net
Liv Vrålstad - Menighetspedagog

69 95 98 22
45290852
livvra@fredrikstad.kommune.no
Vigdis Djupang - Korleder
69 31 79 48
482 32 564
sveinerikgundersen@gmail.com
Børre Aamodt Sneltorp - Sokneprest

69 95 98 27
90 10 24 86
boas@fredrikstad.kirken.no
Anne Marthe Olaussen - Diakoniarbeider
69 95 98 29
918 56 355
amao@fredrikstad.kommune.no    
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad