Velkommen til dåp i Glemmen!

Orientering om dåpen

Mange følelser fyller den som står med et nyfødt barn i armene: undring og glede, ansvar og forventning. Men vi føler også usikkerheten i møte med en fremtid vi ikke kjenner. Barnet forandrer hverdagen for foreldrene. Det er stadig nye, viktige spørsmål å ta stilling til. Ett av dem er dette: Skal vi la barnet døpes? Her ønsker vi å gi hjelp med å avklare dette spørsmålet.

Hva er innholdet i dåpen
Selve dåpshandlingen består av tre håndfuller vann over barnets hode og noen høytidelige og vakre ord. I denne enkle handlingen ligger Guds store gave gjemt. Gud bruker dåpen til å ta et menneske inn i fellesskapet med seg. Derfor er dåpen et uttrykk for Guds omsorg og kjærlighet: han tar oss inn i en ny virkelighet - Guds rike.

Faddere

Ved dåpshandlingen skal det være minst to faddere foruten foreldrene. Helst bør det ikke være flere enn fem faddere. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt. De skal også være med å be for barnet og gi hjelp til at barnets tro på Jesus kan leve og utvikle seg. Det er en rikdom for et barn å ha faddere som ber for det og viser det omsorg. Fadderne må være over 15 år og skal normalt tilhøre Den norske kirke.

Skattkista

I Glemmen menighet følger vi et program som kalles SKATTKISTA. Etter dåpsamlngen som er det første treffet i en serie på fire, vil familiene  bli fulgt opp hvert år frem til barnet er 4 år. Ett år etter dåp kommer vi hjem til dere med en hilsen fra Glemmen menighet. De neste to årene får dere invitasjon til arrangement i kirken. Dette inngår i menighetens trosopplæring. ”Gud gir – vi deler” er overskriften på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Trosopplæring er et nytt begrep, men med lange tradisjoner bakover. Utgangspunktet er dåpsbefalingen, der Jesus ber disiplene om å døpe til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og lære de døpte å holde alt han har befalt.

Dåp og opplæring hører sammen, og den eldste opplæringen for de døpte var at de var med i fellesskapet i menigheten, og fikk praktisere og erfare den troen de var døpt til.

Hjemmet/familien er fundamentet i trosopplæringen. Skattkisteopplegget er et tilbud til dåpsforeldre i Glemmen der kirken på en konkret måte viser at den tar ansvar ved å stå sammen med dåpsforeldre i trosopplæringen. Skattkistesamlingene gir praktisk hjelp og støtte i denne oppgaven.

Innmelding til dåp

For å melde dåp og avtale tid, bruk gjerne elektronisk registrering  under. Valg av gudstjeneste gjøres under registrering.
Det er også mulig å ringe Glemmen menighetskontor på telefon 69959824/69959800.

Dåpsregistrering - Glemmen