Vigsel i Fredrikstad

Når dere har bestemt dere for hvilken kirke dere vil gifte dere i, tar dere kontakt med menighetskontoret for å avtale tid for sermonien.
Før ekteskap inngås skal det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette er en kontroll bl.a. av at de som skal gifte seg er de som de utgir seg for å være, at de er over 18 år, og at de ikke er gift fra før. Det er folkeregistrene som skal foreta denne prøvingen.

Erklæringene fra brudepar, forlover eller vitner skal sendes til likningskontoret på det stedet der en av de som skal gifte seg bor, senest 6 – 8 uker før vielsen skal finne sted. De nødvendige skjemaene finner du her

NB! Prøvingsattesten fra folkeregisteret MÅ leveres til kirkekontoret før vigselen.

Betaling

A.  Brudepar hvor minst en av brudefolket er medlem av Den norske kirke og er bosatt i kommunen, betaler ikke leie av kirke ved vigsel i kirkene  i Fredrikstad. Det samme gjelder dersom ingen av brudefolkene er bosatt i kommunen, men minst en er medlem i Den norske kirke og er døpt eller konfirmert i en av kirkene i kommunen.

B.  For brudepar som ikke faller inn under de presiseringer som fremkommer under punkt A, belastes med kr 1.400 for leie av kirke uten kantor (organist). For leie av kirke med kantor (organist) betales kr. 2.200.  Betaling til prest er kr 2.400. Disse betingelsene gjelder også for vigsler som foretas i kirkene av brudepar fra andre kristne trossamfunn.

Å gifte seg - inngå ekteskap - er noe av det viktigste valg i livet. Mange har vært kjærester lenge og kanskje også bodd sammen en god stund. Ekteskapet kan da være en måte å si til hverandre på at det nå ikke bare er på prøve, men at man fullt og helt satser på den man er glad i.

"Vi skulle jo ha giftet oss, men vi har bare ikke hatt tid og penger" (!). Det går an å lage det litt enklere enn man ellers hadde tenkt seg. Tidligere var det jo slik at foreldrene ordnet med og betalte bryllupet. Kanskje er det en god idé å ta en prat og høre hva de sier til et "spleiselag"? Hvis dere gifter dere i den kirken som en eller begge hører til, er selve vielsen gratis.

Ekteskapet er like gyldig selv om det blir inngått hos byfogden. Å gifte seg i kirken er imidlertid både en god tradisjon for familien - og alle får høre at dere sier "JA". At vielsen er i kirken betyr også at dere blir bedt for, og at dere på en spesiell måte får Guds velsignelse over ekteskapet.

Dere får en gjennomgang med presten på forhånd, så dere trenger ikke å være redd for å knele på feil tidspunkt!
Presten eller andre tar også mer enn gjerne i mot folk som tenker på å gifte seg, men ikke har bestemt seg. Kirkens folk har taushetsplikt, og vil selvsagt ikke "prakke på" dere det ene eller andre valget.

Mal for programark til vielse kan lastes ned her.

Generell informasjon om vielser i den norske kirke kan du lese her.
Kontakt det enkelte menighetskontor for nærmere opplysninger.

Ønsker dere å gifte dere i Glemmen kirke? 

Ringe Glemmen menighetskontor på telefon 69367850 eller 69367830