Ansatte i Kråkerøy menighet
Steinar Ekvik
Sokneprest
Steinar Ekvik

69 95 98 32
911 44 036
stei@fredrikstad.kirken.no
Ole Andreas Hauglum
Kapellan
Ole Andreas Hauglum

69 95 98 33
413 25 779
oleh@fredrikstad.kirken.no
Linda Gjemsø

Daglig leder

Linda Gjemsø
69 95 98 31
 
ligj@fredrikstad.kirken.no
Unn Birgitte van der Hagen
Kantor
Unn Birgitte van der Hagen

69 95 98 34
938 92 684
ubvh@fredrikstad.kirken.no
Christopher Peattie

Kateket

Christopher Peattie
69 95 98 36
40213480
chpe@fredrikstad.kirken.no
-

Menighetspedagog

-
 
   
 
Geir Tvete
Kirketjener
Geir Tvete

69 95 98 37
942 01 010
geitve@fredrikstad.kirken.no
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad