Samarbeid med skolene

Kråkerøy kirke har et godt samarbeid med de tre barneskolene på øya. Hvert klassetrinn tilbys et møtepunkt med kirka, fra fortellerstund i 1.trinn til "Grill presten" i 7.trinn. Barna får mulighet til å lære om den lokale kirken, kirkearkitektur, Bibelens oppbygging, kunst og musikk tilknyttet kirken, m.m. 

Ansvarlig for samarbeidet med skolene er kapellan Ole Hauglum. Klikk på linken nedenfor for å lese mer om tilbudene til hvert enkelt trinn og kompetansemålene for skolen.

08-Plan for samarbeid skole-kirke.pdf

I den mørkegrå hovedmenyen, under menyknappen Kirkebygg, kan elevene finne informasjon og bilder om Kråkerøy kirke og de andre kirkene i Fredrikstad.