Dåpsregistrering - Kråkerøy

Informasjon om dåp
Dåpen er en mulighet for å gi barnet den beste gaven ved starten på livet. Barnet får del i det Gud har å gi, blir medlem i Den norske Kirke og tas  inn i vår menighet. Inmelding til dåp skjer via nettsiden, se under.  På alle datoer som kommer opp er det ledig plass, det er derfor bare nødvendig å velge EN dato. Bekreftelse kommer via SMS. Det er nødvendig å ha barnets personnummer før du registrerer dåpen. Det er også best om  alle opplysninger om faddere kan meldes inn samtidig. Vi må også ha en kopi av fødselsattesten til barnet.før dåpen. Send den gjerne på mail.

Faddere: En fadders oppgave er å bevitne dåpen. Det skal være minimum 2 faddere - maks 6. Og to av fadderne må være til stede i kirken. Foreldre kan ikke være fadder. Faddere skal være medlem  i Den norske Kirke og være konfirmert. Presten kan vurdere andre som faddere  - det må avklares i god tid  før dåpen.  Faddere mottar en fadderpakke med tre gaver fra menigheten. Disse skal gis til barnet ved 1-, 2- og 3-års dåpsdag.

FØR dåpen skal dere gjennomføre en dåpssamtale med en av prestene. Denne kan foregå på i kirka/ på menighetskontoret eller hjemme hos dere, alt ettersom hva som passer best for dere. Når dere har meldt dere inn til dåp, vil en av prestene ta kontakt for å avtale nærmere.

Dåpsgudstjenesten starter kl 1100 og dåpsbarnet, foreldre,slekt og venner møter i kirken i god tid - vanligvis ca. 10.30. VELKOMMEN  til dåp!
Spesielt for faddere
Det er mye som skjer for barn og unge i menigheten. Har du lyst til å få beskjed når det skjer noe spesielt for ditt fadderbarn? Klikk her for å komme til mailingliste.