Nyheter frivillighet
Menigheten trenger deg!

Når barn besøker kirken, blir de av og til spurt om hvem som eier kirken. Mange gjetter på presten eller organisten, og noen gjetter på Gud. Vi pleier å fortelle dem at det er de selv som eier kirken. Det er deres kirke. Og til deg som leser dette: det er din kirke. Både barn og voksne skal få være med å prege hvordan kirken deres er. Én måte å gjøre det på er å stille som frivillig medarbeider.

Vi har allerede mange flotte frivillige medarbeidere i Kråkerøy kirke, men det er alltid rom for flere. Noen er glad i å synge, noen liker å bake, og andre igjen foretrekker å snekre. Noen vil bli bedre kjent med barn og unge, andre trives best med voksne. Noen syns det er greit å lede, mens andre vil jobbe mer i bakgrunnen. Noen kan bidra til faste tider og andre igjen har mulighet en gang i mellom. Det er rom for alle, uansett.

Litt lenger ned på siden er det er skjema med liste over mange av de oppgavene som frivillige fyller. Hvis du kunne tenke deg å bidra, fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt når behovet melder seg. Har du spørsmål til hva de forskjellige oppgavene innebærer, ta kontakt med frivillighetskoordinator Kari Jenseg.

I den øverste rammen, "Nyheter om frivillighet", vil vi fortløpende legge ut informasjon om hvor vi har det mest prekære behovet for frivillige medarbeidere.  

Ja, jeg vil bidra!
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut. Litt lenger ned i skjema kommer en oversikt over forskjellige ting frivillige medarbeidere gjør i Kråkerøy menighet. Du kan krysse av for flere ting. Du forplikter deg ikke til noen ting, men ved å fylle ut skjemaet sier du at det er greit at vi spør deg når det er behov.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Skriv evt. utfyllende kommentarer om foretrukne aldersgrupper, arrangement eller annet her:
Hvordan vil du bidra?

 

Kontakt oss
Kråkerøy menighet

Kråkerøyvn. 148 - 1675 KRÅKERØY


Telefon: 69382828  -  Send E-post
Kalender for Kråkerøy menighet