Nyheter om kommende gudstjenester
Kirkesekker

Hver søndag er det mulig å hente en kirkesekk ved inngangen og ta med seg i benken. Kirkesekkene inneholder mye fint å se på, lese, løse og leke med under gudstjenesten. Vi har laget to varianter: gul og blå. De gule er for de yngste og mellomste barna (opp til ca. 8 år) og de blå er for de større barna (fra ca.8-12 år.) Innholdet varierer noe, men som regel finner du: tegnesaker og ark med bilder knyttet opp mot gudstjenesten, en bok med spørsmål, aktiviteter eller klistremerker, kosedyr, en bok for de minste og søndagsskolebladet BARNAS. BARNAS-bladet er til deg som bruker sekken, og det kan du ta med deg hjem.

Noen ting å huske på:  

  • Legg kosedyrene tilbake i sekken - det er der de bor.
  • Ta med brukte tegneark hjem, evt. gi dem til kirkeverten på vei ut.
  • Sekkene leveres tilbake til kirkevertene på slutten av gudstjenesten.
  • Si ifra til kirkeverten dersom det er lite farger eller noe annet mangler i sekken.
Kontakt oss

Kråkerøy menighet

 

 

Kråkerøyvn. 148 - 1675 KRÅKERØY
Åpningstider:
Tirsdag, torsdag og fredag  kl 09:00 - 12:00
Onsdag kl 09:00 - 14:00


Telefon, sentralbord: 69 95 98 00  -  Send E-post

 

Gudstjenestekalender Kråkerøy