Om menighetsrådet

Menighetsrådets hovedoppgave finnes i kirkelovens § 9: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.
For å gjøre denne oppgaven velges det 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter til menighehsrådet. Valget foregår samtidig med kommunevalget og en har vervet i 4 år. Neste valg er høsten 2015. Har du lyst til å stå på valg, kontakt daglig leder Linda Gjemsø.

Menighetsrådet møtes hver tredje tirsdag i måneden , unntatt i juli måned. Møtene starter kl 1830  på menighetssenteret og er åpent for tilhørere.
I praksis vil oppgavene til menighetsrådet i stor grad handle om følgende, i stikkords form:
* Gudstjenestearbeidet
* Trosopplæring
* Frivillig medarbeiderskap
* Planer og reformer
* Diakoni
* Kirkemusikk og kultur
* Misjon og kamp for rettferdighet og miljø


Referater fra MR-møter

Her ligger referater fra menighetsrådsmøtene i 2013 og 2014. Referater vil bli lagt ut fortløpende. Har du behov for å lese referat fra et tidligere år, vennligst kontakt daglig leder, Linda Gjemsø.

2014
Januar 2014

2013
November 2013    Desember 2013

Oktober 2013      September 2013     August 2013   

Juni 2013    Mai 2013    April 2013    Mars 2013    Februar 2013    Januar 2013

Offerliste
Kontakt oss

Kontakt oss i Kråkerøy menighetsråd

Leder:
SKAUEN, ERIK 41326911 - Send e-post

Medlemmer/ varamedlemmer:
JOHANSEN, KRISTIN SOFIE 98820751 - Send e-post
MOE, TRYGVE 41901138 - Send e-post
HOLT, LEIF 40464411 - Send e-post
ANDERSEN, ANNE BRUN 48174056 - Send e-post
SOLGAARD, INGRID 90724373 - Send e-post
HANSEN, KENNETH 95077479 - Send e-post
NILSSON, MAY-BRITT BERGE 90640775 - Send e-post
RINGSTAD, GRETHE 92298547 - Send e-post
HAUG, ANNE ORDING 99258032 - Send e-post
RØED, HANS INGVALD 90902000 - Send e-post
AAS, TONE CHRISTIN 99714308 - Send e-post

 

 

 

Calendar