Ansatte i Onsøy og Gressvik menighet
Lars Tangedal

Sokneprest i Onsøy

Lars Tangedal

69 95 98 42
99 78 71 99
lata@fredrikstad.kirken.no
Kåre Rånes

Sokneprest i Gressvik

Kåre Rånes

69 95 98 43
41 47 47 94
rank@fredrikstad.kirken.no
Lisa Holm Johansen

Kapellan

Lisa Holm Johansen

69 95 98 44
92 29 77 36
lihojo@fredrikstad.kirken.no
Asbjørn Paulsen

Daglig leder

Asbjørn Paulsen

69 95 98 40
47 65 44 00
asbpau@fredrikstad.kirken.no
Eileen Ulseth

Menighetssekretær

Eileen Ulseth

69 95 98 41
92 09 02 83
eiluls@fredrikstad.kirken.no
Inge Ekvik

Diakon

Inge Ekvik

69 95 98 47
40 47 94 82
inek@fredrikstad.kirken.no
Eli Kristin Pelle

Menighetspedagog

Eli Kristin Pelle
69 95 98 48
482 61 529
elipel@fredrikstad.kirken.no
Frøydis Romarheim

Menighetsarbeider (Trosopplæring)

Frøydis Romarheim
69 95 98 49
47 90 94 78
frorom@fredrikstad.kirken.no
Trine Ek

Kantor i Onsøy

Trine Ek

69 95 98 45
48 23 59 37
trek@fredrikstad.kirken.no
Ann Kristin Hauglid

Kantor i Gressvik

Ann Kristin Hauglid

69 95 98 46
41 44 93 98
annk@fredrikstad.kirken.no
Geir Lorentzen

Kirketjener i Gressvik

Geir Lorentzen

69 32 74 95
928 12 722
geirolor@gmail.com
Ann Kristin Torp
Kirketjener i Onsøy
Ann Kristin Torp

69 33 42 85
959 69 012
per-guto@online.no
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad