Semesterplan våren 2017

Her kan du laste ned semesterplanen for våren 2017

Hva skal jeg velge

Du er i en alder der du blir stilt overfor en del valg som får konsekvenser for livet ditt. Et av disse valgene er om du skal velge å konfirmere deg i kirken. Valg av konfirmasjon handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har.

I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å:
• Tenke selv, gjøre deg opp egne meninger.
• Stille spørsmål, finne dine egne svar.
• Lære mer om Bibelen.
• Snakke om kristen tro.
• Få nye tanker om livet.
• Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet.
• Bli kjent med kirken.

Det nye nettstedet www.konfirmant.no henvender seg til unge som skal ta stilling til om de vil være konfirmanter neste år.

Kanskje har du allerede begynt å tenke på hva du skal velge. Du er uansett hjertelig velkommen til å være konfirmant hos oss! Om du er usikker kan du melde deg på, og heller melde deg av underveis om du ønsker det.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: Eli Kristin Pelle 69 95 98 48

Behov for tilrettelegging?

Enkelte konfirmanter har behov for et individuelt tilrettelagt opplegg - for å kunne få en god og meningsfull konfirmanttid.

Kirken i Fredrikstad har en egen gruppe med tilrettelagt konfirmantundervisning. Gruppen har base i Rolvsøy, og konfirmasjonsgudstjenesten holdes i Rolvsøy kirke på Kristi Himmelfartsdag.
Årsaken til at gruppen har base i Rolvsøy, er at de fleste på gruppa går på Råkollen, og har et forhold til kirken via gudstjenester til jul og påske.

 

For mer informasjon, ta kontakt med
Ann Christin Arneberg Nicolaysen, Diakon

Tlf:  69959816