Misjonsprosjektet

Onsøy og Gressvik menighet har gjennom mange år hatt Treasure House i New Delhi som sitt misjonsprosjekt.

 

Treasure House drives som et daghjem, hvor gatebarn i byen kommer inn tidlig på dagen. Her får de vask, tannpuss, mat og undervisning. I tillegg til å lære å lese og skrive får barna høre historier fra bibelen, og blir gjort kjent med hva dette kan bety for dem. 

Treasure house drives av Victoria og James Joute sammen med et stab på 15 mennesker, og drives utelukkende av gaver. På bildet under er Victoria og James avbildet med barna sine. 

Både i Onsøy og Gressvik menighet blir det jevnlig samlet inn offer som går til dette misjonsprosjektet. 
Ønsker du å støtte misjonsprosjektet kan du betale inn din gave til konto 1121.30.13949 og merke innbetalingen med misjonsprosjekt.