Utleieskjema kirker og menighetssenter

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Send
*Nødvendig
Priser ved utleie

Satser for utleie av kirker vedtas av Fredrikstad kirkelige fellesråd. Søknad om leie rettes til menighetsrådet for den enkelte kirken.

1. Bruk av kirken til arrangementer i menighetens regi belegges ikke med avgift.

2. For bruk av kirken til arrangementer for kor, korps, grupper, etc. tilhørende nærmiljøet og det ikke tas inngangspenger, benyttes minimumssats ved utleie av kirken. Pr. 1. januar 2016 er denne kr. 2.000 for Onsøy og Gressvik kirke.

3. For bruk av kirken ved utleie som tar billettinntekter som ikke overstiger kr. 7.500, tas en leie på minimumsleie med tillegg av 10% av billettinntekt.

4. For bruk av kirken til arrangementer hvor billettinntekten overstiger kr. 7.500, tas det en avgift på 20% av billettinntekten, dog minimum kr. 3.000

Dersom konsertarrangør er en humanitær, kirkelig organisasjon eller personer og grupper som menigheten har et samarbeid med, har menighetsrådet rett til å inngå særskilte avtaler.

 

Gressvik menighetssenter

For leie av Gressvik menighetssenter er satsen kr. 1.820,-, med et tillegg på kr. 540,- dersom leietaker ikke ønsker å vaske selv. Utleie til minnesamvær inkluderer alltid vask, og koster kr. 2.360,-

Dersom det er behov for tilgang til menighetssenteret dagen før til dekking etc. vil dette bli belastet med kr. 910,- i tillegg.