Økonomi

 

Ønsker du å gi en gave til menighetens virksomhet?Menighetsarbeidet: 1145.15.29716
Menighetsbladet: 1638.25.87050
Menighetssenteret: 1145.57.10288
Barnekorene: 1594.32.92490
Søndagsskolen :1503.02.76695

 

Du kan både betale og gi til Rolvsøy menighet ved å bruke Vipps. Søk opp Rolvsøy menighet i appen, så får du flere alternativer å velge blant. Gir du offer via Vipps en søndag, blir gaven du gir videresendt offerformålet den søndagen.


Gaver med skattefradrag
Gaver gitt til Rolvsøy menighet gir rett til skattefradrag. Gaver til alle kontoene ovenfor kan registreres for skattefradrag. Forutsetningen er at du melder ønske om dette til menighetskontoret, og at samlet beløp utgjør minst kr 500 i løpet av året.
De som er med i fast givertjeneste er allerede registrert for skattefradrag. I tillegg er noen få andre registrert for skattefradrag. Er du ikke registrert for gave med skattefradrag, kan du gjøre det ved å sende en mail. Eller du kan skrive ”Gave med skattefradrag” på innbetalingen, i tillegg til å oppgi fult navn og adresse.

Gavegiver
Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 16 800 kroner per år. (For gave gitt i 2013 er maksimalt fradrag 12 000 kroner).
(Hentet fra www.skatteetaten.no) 

 

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad