Rolvsøy søndagsskole tar en pause denne høsten. Dersom det er interesse for det, er vi klare til å prøve igjen på nyåret. Ønsker du søndagsskole for dine barn, ta kontakt med menighetskontoret!

Kalender for Søndagsskolen

Grasrotandelen kan gis til barnekorene i Rolvsøy kirke

Grasrotandelen kan gis til barnekorene i Rolvsøy kirke
Gå inn på www.norsk-tipping.no og søk opp Rolvsøy kirkes barnekor, organisasjonsnr. 985 612 471.
Les mer..
Korene i Rolvsøy

Knøttsing
Ca 2 til 6 år. (Opp til skolestart.) 
Sang, rytmer og regler, lek og kveldsmat. 
Hver torsdag kl.17.30-18.15 i menighetssenterets underetasje 
Ledere:
Kjersti Aarvik Holøs: 974 15 429
Jeanett Aarvik og Marthe Holøs
 
Spiren
1.-4. klasse  
Hver torsdag kl.17.30-18.15 i Rolvsøy menighetssenter/kirken.
Koret har en beskjeden kontingent på kr 400 pr. halvår. 
Ledere:
Ivar S. Haugen: 951 06 993
Ingvild Øverby Vist: 470 18 370 

Canto
Fra 5. klasse 
Hver torsdag kl.18.15-19.30 i Rolvsøy menighetssenter/kirken.
Koret har en beskjeden kontingent på kr 400 pr. halvår. 
Ledere:
Ivar S. Haugen: 951 06 993
Ingvild Øverby Vist: 470 18 370

Kom gjerne og se hvordan vi har det!

Alle korene er medlem i Ung Kirkesang.