Velkommen til dåp!

Mange følelser fyller den som står med et nyfødt barn i armene: Undring og glede, ansvar og forventning. Men vi føler også usikkerheten i møte med en fremtid vi ikke kjenner.
Barnet forandrer hverdagen for foreldrene. Det er stadig nye, viktige spørsmål å ta stilling til. Ett av dem er dette: Skal vi la barnet døpes?

Hva skjer i dåpen?
Fra en side sett skjer det ikke så mye i selve dåpshandlingen: Tre håndfuller vann over barnets hode og noen høytidelige ord.
Men i denne enkle handlingen ligger Guds store gave gjemt. Gud bruker dåpen til å ta et menneske inn i fellesskapet med seg. Derfor er dåpen et uttrykk for Guds omsorg og kjærlighet.
Under dåpshandlingen sies det på denne måten: "Ved dåpen vil Gud gi barnet del i sin frelse og ta det inn i sin kristne kirke."
Der gjør Gud noe: Han tar oss inn i en ny virkelighet - Guds rike. Jesus gav helt klart barna en plass i dette riket: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til," sa han en gang.

Hvordan kan vi følge opp dåpen?
Dåpen er begynnelsen til et liv i tro på Jesus. Skal denne begynnelsen få en fortsettelse, må troen få mulighet til vekst og modning etter hvert som barnet vokser opp. En fortsettelse av dåpen er det når barnet etter hvert får lære Gud å kjenne, og ikke minst når barnet får oppleve gleden og tryggheten ved å be til Gud.
Det er med tanke på denne fortsettelsen at de som bærer barnet til dåp, blir spurt om de vil at barnet skal oppdras i kristen tro. Mange er nok usikre på denne delen av oppdrageroppgaven: Greier vi dette?
Da er det viktig å vite at spørsmålet til foreldrene og fadderne ikke er et spørsmål om hva de evner, men om hva de ønsker. De er heller ikke alene om oppgaven.
Menigheten bærer sammen med dem ansvaret for å gi troen vekstmuligheter. Menigheten vil gjerne gi støtte og hjelp til foreldrene, gjennom menighetens trosopplæringsarbeid.

Faddere.
Ved dåpshandlingen skal det være minst to faddere foruten foreldrene. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt. De skal også være med å be for barnet og gi hjelp til at barnets tro på Jesus kan leve og utvikle seg. Det er en rikdom for et barn å ha faddere som ber for det og viser det omsorg.
Fadderne må være over 15 år og skal normalt tilhøre Den norske kirke.

Avtale om dåp
gudstjenestekalenderen er det angitt hvilke søndager det er åpent for dåp.  Ta kontakt med menighetskontoret i god tid for å avtale dåpsdag. Det er også mulig å registrere dåpen elektronisk, se nederst på denne side. Menighetskontoret vil da ta kontakt. 

Dåpssamling
I forkant av dåpen får foreldrene en samtale med presten som skal døpe barnet. Gudstjenesten, dåpshandlingen og oppfølging av dåpen vil være tema. Det er ønskelig at begge foreldre deltar på samtalen. Fadderne er også velkommen.

De som bor utenfor Rolvsøy
Ofte får vi spørsmål om det er mulig å døpe barnet i Rolvsøy kirke selv om dåpsfamilien bor i en annen menighet. Dette er fult mulig. Ta da kontakt med menighetskontoret for å avtale dåpsdag. Når dåpsdag er avtalt i Rolvsøy, kontakter dere menighetskontoret der dere bor for å registrere dåpen. Dere deltar på dåpssamtale i den menigheten dere bor, og presten i Rolvsøy vil ta en prat med foreldrene på telefonen uka før dåpen.

Dåpens glede

Fylt av glede
en dåpssalme av Svein Ellingsen

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder,
venter på de små og tar imot oss.

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åpent liv i tro og tillit.

Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner.

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!


Den som står med et nyfødt barn i armene, kan kjenne seg maktesløs fordi en ikke vet hva fremtiden vil bringe. Men midt inn i denne uvissheten møter Jesus oss i dåpen med et sikkert løfte: "Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Velkommen til kirken, og velkommen til dåp! 

Dåpsregistrering Rolvsøy

Bøker, musikk og film – rett hjem

9 000 barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i året.

Av Turid K. Vevatne

–Den viktigste trosopplæringen, de beste samtalene og den ærligste undringen skjer i hjemmet. Midt mellom middagsrester, legoklosser og sofaputer. Hver gang pakken fra Tripp Trapp kommer, så er produktene med på å skape rom for tro, håp og undring hjemme hos oss, sier Karen Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til to små jenter.

Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere og andre voksne som ønsker at barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter og andre produkter som passer for barnets alder og utviklingsnivå.

Tro i hverdagen
– Jeg og barna mine er spesielt glad i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, sier Karen. – Vi har ledd og grått, pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene, sier hun.
Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at produktene i klubben, sammen med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag.

Leve livet
IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. – Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det – det er teologi på sitt beste, sier hun.

Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakker eller å bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser.

Se www.tripptrapp-klubben.no for mer informasjon.

Eller se den artige reklamefilmen på YouTube her.