Konfirmantåret 2017-18

Påmelding
Benytt det elektroniske påmeldingsskjemaet til høyre på denne siden, eller klikk her: Konfirmantpåmelding

Konfirmasjonsdagen
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2018 blir søndag 27. mai og lørdag 2. juni.
Ved behov vil det bli flere gudstjenester per dag. De aktuelle tidspunktene er da kl. 11:00 og kl. 13:00.


Tid og sted for konfirmantsamlingene
Konfirmantundervisningen foregår ca. annenhver torsdag (hovedsakelig oddetallsuker) etter skoletid. 
Det blir to undervisningsgrupper:
Gruppe 1 med undervisning kl. 16:30-18:00
Gruppe 2 med undervisning fra kl. 18:15-19:45.

Nytt av året er muligheten til å være korkonfirmant. Dette skjer i samarbeid med ungdomskoret i Rolvsøy, Canto. De øver hver torsdag 18.15-19.30. Korkonfirmantene møter derfor på gruppe 1, og går rett over i korøvelsen.
Dette gir konfirmanten en mulighet til å bli kjent med kirken og kristendommen gjennom sang. Korkonfirmantene deltar som sagt i undervisningen, men må ikke telle gudstjenester gjennom året eller være ministrant. De som er korkonfirmanter deltar ellers på det koret gjør i løpet av året. Semesterplan deles ut på korøvelsen.
NB: Koret er avhengige av at minst 3 gutter melder seg på som korkonfirmant for å kunne gi et tilbud til gutter.

Ved påmelding setter man opp ønsket tidspunkt. Undervisningssted vil hovedsakelig være Rolvsøy kirke. Det vil bli enkel servering på samlingene.

Konfirmantkalenderen til høyre vil til enhver tid holdes oppdatert. Ved å dra musepekeren over kalenderen, kommer det fram ytterligere opplysninger.

Åpen konfirmantsamling
På noen samlinger i løpet av året inviteres foreldrene til å delta. Dette er felles samlinger for begge gruppene hvor vi får vi besøk utenfra.

Vi har tidligere hatt besøk av Erlend Larsen har fortalt om livet som tung rusmisbruker og veien ut av det.
Kai Steffen Østensen har fortalt om hvordan det er å være ungdom, kristen og homofil. Benjamin Nordling i Jølstad begravelsesbyrå har fortalt om prosessen rundt dødsfall og begravelse.
Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker, kommer også på besøk i løpet av året og snakker med oss om deres arbeid i forbindelse med Fasteaksjonen.

På disse fire samlingene er begge gruppene samlet. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre som har deltatt
på disse samlingene tidligere, så følg med på programmet og sett av tiden!


Gudstjenestedeltakelse
I løpet av konfirmanåret skal konfirmantene delta på 10 gudstjenester.
Selve konfirmasjonsgudstjenesten er inkludert. Blant disse 10 gudstjenestene er presentasjonsgudstjenesten 10. september, lysmesse 17. desember og en temagudstjeneste 22. april 2018, obligatoriske. Konfirmantene vil også delta som ministranter på to gudstjenester i løpet av året.
De resterende gudstjenestebesøkene velger man selv. Man kan f. eks gå en gang til jul og en til påske.
Deltakelse på gudstjeneste i annen kirke teller også med. 


Leir
Konfirmantleiren blir helgen 9.-11.. mars og er felles for alle konfirmantene. Stedet er Solbukta i Onsøy.
Foreldrene henter og bringer, og vi oppfordrer til samkjøring. Leiren er inkludert i egenbetalingen.  


Fasteaksjonen
Det er en lang tradisjon at konfirmanter over hele landet deltar  i dør-til-dør innsamling for Kirkens Nødhjelp.
Dette skjer tirsdag 20. mars 2018, tirsdag før palmesøndag.
NB! Her skal også foreldrene delta, så sett av datoen!
På mange av rutene er det behov for å kjøre. Dette gjelder spesielt på Nylende, men også enkelte andre ruter.


Konfirmantlederne
De ansvarlige blir menighetspedagog  og sokneprest. Kontaktopplysninger finner du under Ansatte.
På konfirmantleiren vil det i tillegg være med noen frivillige ungdomsledere.


Egenbetaling
Deltakeravgiften for hele konfirmantåret er kr 1.250,- og skal dekke konfirmantbok, konfirmantleir og servering ved de fleste konfirmantsamlingene. Deltakeravgiften betales inn til Rolvsøy menighetsråd på konto 1145.15.29716 ved påmelding.
NB! Merk innbetalingen med konfirmantens navn.

Behov for tilrettelegging?

Enkelte konfirmanter har behov for et individuelt tilrettelagt opplegg - for å kunne få en god og meningsfull konfirmanttid.

Kirken i Fredrikstad har en egen gruppe med tilrettelagt konfirmantundervisning. Gruppen har base i Rolvsøy, og konfirmasjonsgudstjenesten holdes i Rolvsøy kirke på Kristi Himmelfartsdag.
Årsaken til at gruppen har base i Rolvsøy, er at de fleste på gruppa går på Råkollen, og har et forhold til kirken via gudstjenester til jul og påske.

 

For mer informasjon, ta kontakt med
Ann Christin Arneberg Nicolaysen, Diakon

Tlf:  69959816                                                                                                                                                                                           

Konfirmantpåmelding 2017/2018
Konfirmanter 2016-17