Rolvsøy Menighetsblad

Rolvsøy Menighetsblad gis ut fire ganger i året, og deles ut til alle husstander i Rolvsøy. Bladet drives av gaver, annonseinntekter og offer.

Bor du utenfor Rolvsøy, kan du abonnere på bladet ved å henvende deg til menighetskontoret.

Av hensyn til personvern publiserer vi ikke menighetsbladene på nettet. Det ble gjort inntil nylig, men disse er nå slettet.

Menighetsbladets redaksjon består av Karin Rostad, Øyvind Volla, Sten Walther Karlsen og Grethe Aarvik.
Stoff leveres helst elektronisk til bladet@rolvsoykirke.no. Eventuelt til menighetskontoret.
Økonomisk støtte til utgivelse av bladet kan gis på kontonr. 1638.25.87050. Ønsker du å støtte menighetsbladet med en annonse, ta kontakt med menighetskontoret.

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad