Rolvsøy menighetsråd

Rolvsøy menighetsråd består av                                                        


Kjersti Aarvik Holøs, leder(974 15 429)
Sokneprest Margaret Snilsberg, nestleder
Mette Solfrid Skauge Engseth
Kjell Ringstad
Torunn Sørby Bjørnerød
Inger-Rikke Rognlien Jørgensen 
Anne Karin Schjerpen
Ella Marit Alstrup Årdalen
Ole Emil Edvardsen

Varamedlemmer:
1. Astrid Monica Kvernmo
2. Øivind Volla
3. Ragnhild Helen Næss Hjørnevik
4. Lisbeth Julie Sofie Holme
5. Wiwi Bolsgård
 

Gå til Årsmelding og regnskap for 2016.

Gå til Årsmelding og regnskap for 2015.

Gå til Årsmelding og regnskap for 2014.

Gå til Årsmelding og regnskap for 2013.

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad