Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Ti sjømenn fra Rolvsøy i Østfold - ti krigsforlis, av Jan Otto Nilsen
Ti sjømenn fra Rolvsøy i Østfold - ti krigsforlis, av Jan Otto Nilsen
Her ser vi artikkelforfatteren Jan Otto Nilsen ved siden av minnestenen over de falne som ble avduket i 1948, i forbindelse med Rolvsøy kirkes 40-års jubileum. Stenen er hugget av monumenthugger Alfred Kjellvik fra Rå. Anton Gundrosen hadde levert utkastet til relieffet som er støpt i bronse av Christiania Kunst- og Metallstøperi etter modellering av Oscar Juliussen.

Jan Otto Nilsen (52) har skrevet artikkelen ”Ti sjømenn fra Rolvsøy i Østfold - ti krigsforlis”. Nilsen er opprinnelig fra Oslo, men har bodd på Rolvsøy i vel 25 år. Han er utdannet historiker ved Universitetet i Oslo og har skrevet mastergradsavhandling om Tuneskipet og de øvrige vikingtidsfunnene fra Rolvsøy.
- Jeg har maritim historie som hovedinteresse, men er ikke spesielt interessert krigshistorie, forteller Nilsen. – Men da jeg så monumentet på kirkegården, fattet jeg interesse for de ti sjømennenes skjebne, og etter hvert ble det en artikkel ut av det. Jeg tenkte at mange sikkert vil ha interesse av å vite mer om bakgrunnen for at disse karene mistet livet. Det er blitt en historie om ti skipsforlis i Atlanterhavet og Nordsjøen, ni av dem i perioden 1940-1942, og ett i 1945 - det første allerede i januar 1940, tre måneder før Norge ble trukket inn i krigen.
- Jeg har tatt for meg skipene de ti sjømennene var om bord i og omstendighetene rundt de tragiske hendelsene. Jeg har derimot ikke skrevet om hvilken tilknytning de ti hadde til Rolvsøy, sier Jan Otto Nilsen.
De ti sjømennene som har fått sitt navn på bautaen er: Bjarne Johan Bjørkelo, Karl Thomas Hansen, Gustav Adolf Andersen, Nils Ragnar Nilsen, Hans Anton Hansen, Anders Odd Sahlin, Arne Kolbjørn Karlsen, Bjarne André Edvardsen, Arne Martin Borge og Olav Berger. 
Sten Walther Karlsen
 

Gå til artikkelen her!