Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Kom og syng!
Kom og syng!

Korene samles hver torsdag i menighetssenteret ved siden av kirken. Velkommen små og store!

Knøttsing
Ca 2 til 5 år, med foreldre. 
Sang, rytmer og regler, lek og kveldsmat.
Hver torsdag kl.17.30-18.15 i menighetssenterets underetasje 
Ledere:
Kjersti Aarvik Holøs: 974 15 429
Marthe Holøs og Jeanett Aarvik
 
Spiren
1.-4. klasse  
Hver torsdag kl.17.30-18.15 i Rolvsøy menighetssenter/kirken.
Koret har en beskjeden kontingent på kr 400 pr. halvår. 
Ledere:
Ivar S. Haugen: 951 06 993
Ingvild Øverby Vist: 470 18 370 

Canto
Fra 5. klasse 
Hver torsdag kl.18.15-19.30 i Rolvsøy menighetssenter/kirken.
Koret har en beskjeden kontingent på kr 400 pr. halvår. 
Ledere:
Ivar S. Haugen: 951 06 993
Ingvild Øverby Vist: 470 18 370

Kirkekoret
For voksne
Hver torsdag i Rolvsøy menighetssenter fra kl. 19.30-21.30. 
Leder: Thor Jensen
91579109
toye@online.no
Kantor: Ivar S. Haugen
951 06 933
isha@fredrikstad.kommune.no


Kom gjerne og se hvordan vi har det!

Vi har også babysang. Kontakt barne- og undomsarbeider Ingunn W. Helgesen.